Aktualności

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

KONTAKT:

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

21 lipca 2021
Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje psychologa-psychoterapeuty Opis stanowiska: prowadzenie poradnictwa psychologicznego, terapii indywidualnej i grupowej, warsztatów psychologicznych, ewentualnie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej,  utrzymywanie stałej współpracy z pracownikami socjalnymi, psychologami, terapeutami, kuratorami sądowymi i pracownikami instytucji pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej udzielanie konsultacji dla osób z problemami psychicznymi,
20 lipca 2021
W związku z zakończeniem naboru uzupełniającego formularzy zgłoszeniowych w dniu 14.07 oraz oceną formalną zgłoszeń, przedstawiamy listę rankingową po ocenie formalnej. Z osobami, których zgłoszenia wymagają poprawek/uzupełnień będziemy kontaktować się telefonicznie.  Lista rankingowa
09 lipca 2021
Zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty dostępne są tutaj. Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:
06 lipca 2021
Zakończyliśmy ocenę formalną zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!" Poniżej publikujemy listę formularzy zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej lub poprawek formalnych. O numerach  ID nadanych zgłoszeniom informowaliśmy drogą mailową. Z osobami, których formularze wymagają poprawek, kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy na termin złożenia stosownych korekt. W razie
05 lipca 2021
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!", ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach I tury (w nawiązaniu do par. 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 6 lipca 2021, godz. 0:01, Zakończenie dodatkowego naboru: 14 lipca
09 czerwca 2021
Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Własna firma – własne miejsce pracy!” zachęcamy do tego, by nie zwlekać do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu dla danej tury rekrutacyjnej,
31 maja 2021
Ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu Własna firma - własne miejsce pracy!  Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  11.06.2021 g. 00:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne: 30.06.2021 g.23:59  Ilość miejsc w ramach pierwszej tury naboru: 15. Liczba przyznanych dotacji w ramach pierwszej tury rekrutacyjnej: 10.
14 maja 2021
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.05.2021 realizuje projekt pt. „Pracuję u siebie!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Partnerem w projekcie jest Grupa