Aktualności

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

KONTAKT:

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

09 czerwca 2021
Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Własna firma – własne miejsce pracy!” zachęcamy do tego, by nie zwlekać do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu dla danej tury rekrutacyjnej,
31 maja 2021
Ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu Własna firma - własne miejsce pracy!  Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  11.06.2021 g. 00:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne: 30.06.2021 g.23:59  Ilość miejsc w ramach pierwszej tury naboru: 15. Liczba przyznanych dotacji w ramach pierwszej tury rekrutacyjnej: 10.
14 maja 2021
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.05.2021 realizuje projekt pt. „Pracuję u siebie!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Partnerem w projekcie jest Grupa
12 maja 2021
Zakończyliśmy rekrutację do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
29 kwietnia 2021
Zachęcamy osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze stopniem znacznym i umiarkowanym lub rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do 16 r.ż do zapoznania się z projektem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” i przysłanie karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są: http://www.manufakturainicjatyw.pl/asystentosobisty Uruchomiliśmy już usługi asystenckie dla
27 kwietnia 2021
Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w Projekcie „Bliżej Rynku Pracy” Adresatami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo, z wybranych powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, ząbkowickiego, m. Wrocław. OFERUJEMY indywidualne doradztwo zawodowe warsztaty aktywizacji zawodowej szkolenia zawodowe indywidualne
17 marca 2021
Zapraszamy do udziału w Projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, który skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż, oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością mieszkające na terenie Wrocławia lub powiatu oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego, dzierżoniowskiego,  świdnickiego, ząbkowickiego. Zadaniem Asystenta jest pomoc w
09 marca 2021
Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje Asystentów Osób z Niepełnosprawnościami Miejsce pracy: Wrocław, powiat wrocławski, powiat trzebnicki, powiat oleśnicki, Zakres obowiązków: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w: - przemieszczaniu się, - czynnościach wspierających prowadzenie gospodarstwa domowego (pomoc w wykonaniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych), - korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, - komunikowaniu