Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

21 lipca 2021
Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje psychologa-psychoterapeuty Opis stanowiska: prowadzenie poradnictwa psychologicznego, terapii indywidualnej i grupowej, warsztatów psychologicznych, ewentualnie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej,  utrzymywanie stałej współpracy z pracownikami socjalnymi, psychologami, terapeutami, kuratorami sądowymi i pracownikami instytucji pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej udzielanie konsultacji dla osób z problemami psychicznymi,
20 lipca 2021
W związku z zakończeniem naboru uzupełniającego formularzy zgłoszeniowych w dniu 14.07 oraz oceną formalną zgłoszeń, przedstawiamy listę rankingową po ocenie formalnej. Z osobami, których zgłoszenia wymagają poprawek/uzupełnień będziemy kontaktować się telefonicznie.  Lista rankingowa
09 lipca 2021
Zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty dostępne są tutaj. Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:
06 lipca 2021
Zakończyliśmy ocenę formalną zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!" Poniżej publikujemy listę formularzy zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej lub poprawek formalnych. O numerach  ID nadanych zgłoszeniom informowaliśmy drogą mailową. Z osobami, których formularze wymagają poprawek, kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy na termin złożenia stosownych korekt. W razie
05 lipca 2021
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!", ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach I tury (w nawiązaniu do par. 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 6 lipca 2021, godz. 0:01, Zakończenie dodatkowego naboru: 14 lipca
23 czerwca 2021
1. Jakie dokumenty należy dostarczyć, by wziąć udział w rekrutacji do projektu? Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy”, należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub drogą elektroniczną wyłącznie formularz rekrutacyjny. To jedyny dokument wymagany na pierwszym etapie rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że po
23 czerwca 2021
1. Jakie dokumenty należy dostarczyć, by wziąć udział w rekrutacji do projektu? Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy”, należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub drogą elektroniczną wyłącznie formularz rekrutacyjny. To jedyny dokument wymagany na pierwszym etapie rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że po
09 czerwca 2021
Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Własna firma – własne miejsce pracy!” zachęcamy do tego, by nie zwlekać do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu rekrutacji, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu dla danej tury rekrutacyjnej,

Aktualności

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT: