Main menu

Aktywna Integracja

Projekt zrealizowany przez Fundację Manufaktura Inicjatyw w partnerstwie z POINT Sp. z o. o., finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu:
Zdobycie przez uczestników nowych kompetencji i doświadczenia, zwiększenie motywacji i umiejętności aktywnego działania, współpracy, radzenia sobie z problemami osobistymi/rodzinnymi/zawodowymi, uzyskanie szansy zdobycia zatrudnienia.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które są zagrożone wykluczeniem społ. (szczególnie ważną grupą są osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością) zamieszkałe w 3 gminach. Łącznie 180 osób podzielone na 3 edycje po 60 osób:
a) miasto Dzierżoniów (ok. 40-46 os.),
b) Pieszyce (ok. 10-12 os.),
c) Piława Górna (ok. 10-12 os.).

Okres realizacji:
Projekt realizowany jest w trzech edycjach:
a) edycja pierwsza od 01.10.2012 r. do 31.05.2013 r. (rekrutacja sierpień-październik 2012),
b) edycja druga od 01.06.2013 r. do 28.02.2014 r. (rekrutacja kwiecień-czerwiec 2013),
c) edycja trzecia od 01.03.2014 r. do 30.11.2014 r. (rekrutacja styczeń-marzec 2014).

Wsparcie w ramach projektu:
A) dla wszystkich uczestników
1) Doradztwo zawodowe indywidualne (4h/os.) – identyfikowanie potencjału uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomoc w ubieganiu się o pracę.
2) Doradztwo zawodowe grupowe (24h/grupa) – zajęcia nt. technik poszukiwania pracy, autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych etc.
3) Poradnictwo psychologiczne (4h/os.) — analiza mocnych i słabych stron, badanie kompetencji społecznych, wzmacnianie cech prospołecznych, wzmacnianie motywacji, pomoc w przezwyciężaniu problemów osobistych.
4) Pośrednictwo pracy — indywidualne spotkania z uczestnikami — call center, wyszukiwanie ofert pracy, wyszukiwanie staży, organizacja staży.
5) Szkolenia interpersonalne (24h/grupa) — trening umiejętności społecznych: komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z problemami, współpraca, praca w zespole.
6) Warsztaty aktywności (24h/grupa)— tworzenie grup samopomocowych, stowarzyszeń, spółdzielni, współpraca, praca w zespole, integracja ze środowiskiem, wolontariat.

B) dla wybranych uczestników
7) Kursy zawodowe
a) pracownik ochrony – kurs przygotowujący do zdobycia licencji (240h/os.),
b) pracownik ochrony bez licencji (36h/os.),
8) Staże zawodowe (3 miesiące).
9) Szkolenie animatorów (72h/gr.) – jak realizować inicjatywy lokalne w swoim środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Partnerzy