Main menu

Aktywny Gimnazjalista

Projekt realizowany od 1 maja 2014 r. do 31 maja 2015 r. przez Fundację Manufaktura Inicjatyw w partnerstwie z Gminą Dobroszyce finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu:
– wprowadzenie nowatorskich i aktywizujących metod dydaktycznych w szkole,
– rozwijanie wśród uczniów umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia,
– udostępnienie uczniom informacji o możliwościach kształcenia i aktualnej sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy,
– wzrost wśród uczniów kompetencji matematyczno-informatycznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu:
47 uczniów klas drugich Gimnazjum w Dobroszycach oraz 8 nauczycieli

Wsparcie dla uczestników projektu:
– Zajęcia w Szkolnym Ośrodku Kariery – pomoc uczniom w świadomym wyborze i planowaniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej.

– Szkolenia, konsultacje i praktyki z zakresu tutoringu dla nauczycieli – wdrożenie tutoringu (metody edukacji zindywidualizowanej), który opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora (mistrza, przewodnika) z uczniem. Jego celem jest wspieranie ucznia w rozwoju, prowadzenie go do mądrości i dojrzałości poprzez lepsze poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca na nich.

– Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach następujących bloków tematycznych:
1. „Integracja w szkole” – warsztaty poświęcone wykształceniu umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i tworzeniu ról zadaniowych,

2. „Od hobby do sukcesu” – spotkania z ludźmi lokalnego i regionalnego rynku pracy którzy swoje hobby i zainteresowania przekuli na sukces zawodowy,

3. „A to ja właśnie”- cel zajęć to ukształtowanie zdolności oceny słabych i mocnych stron, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji i auto-ekspresji.

4. „Komputer w moim osobistym rozwoju” – zajęcia wzmacniające kompetencje matematyczno-informatyczne oraz umiejętności pożytecznego korzystania z komputera i sieci internetowej.

– Gra edukacyjna „Gildie” – gra terenowa z wykorzystaniem strojów, rekwizytów i aktorów. Rozwija zdolności współpracy z grupą, umiejętność wystąpień publicznych, zarządzanie zasobami i finansami, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z trudnościami oraz abstrakcyjne myślenie.

– Konkurs realizacji inicjatyw szkolnych – uczniowie w kilkuosobowych grupach zrealizują własne pomysły (w formie np. spotkania, filmu, wydarzenia dla społeczności lokalnej). Wzmocni to umiejętność pracy w zespole i w praktycznym zastosowaniu pozwoli rozwinąć inicjatywę i przedsiębiorczość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Partnerzy