Main menu

Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)

Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie (CAS) jest prowadzone przez Fundację Manufaktura Inicjatyw

oraz współfinansowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów

 

Działania CAS skierowane są w szczególności dla:

1. Organizacji pozarządowych:

 • Indywidualne wsparcie doradcze dla NGO – konsultacje udzielane przez specjalistów z zakresu prawa, finansów, PR-u, przygotowywania wniosków, zarządzania.
 • Szkolenia dla NGO i spółdzielni socjalnych oraz dla osób chcących założyć NGO lub spółdzielnię socjalną. Proponowane moduły szkoleń do wyboru w zależności od potrzeb organizacji: zakładanie organizacji, zarządzanie organizacją, przygotowywanie projektów, PR i promocja w organizacji, współpraca NGO z biznesem, budowanie sieci relacji przez NGO w otoczeniu, współpraca z wolontariuszami.
 • Kurs liderów społeczności lokalnych– szkolenia dla osób chętnych do zaangażowania się w działania na rzecz swojego środowiska lokalnego. Prelekcje, warsztaty, ćwiczenia grupowe, symulacje, filmy edukacyjne, dobre praktyki.

 

2. Osób poszukujących pracy lub chcących zmienić zatrudnienie:

 • „Bliżej rynku pracy” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu województwa dolnośląskiego, obejmujący specjalistyczne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, trening pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i szkolenia zawodowe.
 • Kurs „Spadochron” – dla osób szukających pracy i planujących zmienić zatrudnienie.
  Intensywny program warsztatów grupowych poświęconych odkrywaniu potencjału, preferencji zawodowych, analizie optymalnych warunków pracy dla danej osoby oraz zmotywowaniu jej do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
 • Warsztaty „Twój potencjał” – przygotowujące do poszukiwania pracy, koncentrujące się na poszukiwaniu swoich mocnych stron i określeniu preferencji zawodowych, nauce przygotowania dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z osobami poszukującymi pracy, chcącymi zmienić zatrudnienie. Rozmowy będą dotyczyły tworzenia CV, poszukiwania pracy drogą internetową. Udzielanie informacji o prawie pracy i rynku pracy.
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe – zajęcia skierowane dla młodzieży i rodziców chcących wesprzeć swoje dzieci w wyborze dalszego kształcenia, wsparcie dla młodzieży przez określanie zasobów, mocnych stron w zakresie kompetencji zawodowych.

 

3. Osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i pedagogicznego:

 • Konsultacje pedagogiczne– indywidualne spotkania umożliwiające rodzicom zasięgnięcia fachowej porady odnośnie problemów wychowawczych oraz metod, jakie mogą zastosować, by poprawić swoją relację z dzieckiem.
 • Konsultacje psychologiczne – dla osób będących w kryzysie, poszukujących wsparcia, inspiracji, stojących przed trudnymi wyborami oraz dla kobiet doświadczających przemocy.
 • Warsztaty rozwoju osobistego – indywidualne spotkania dotyczące między innymi radzenia sobie ze stresem, poszukiwania mocnych stron.
 • Terapia par – spotkania dla par doświadczających trudności, chcących poprawić swoją relację, będących w trakcie rozwodu, w separacji, w kryzysie, osób przeżywających kryzysy relacyjne.
 • Warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy – jak radzić sobie z aktami przemocy, jak im przeciwdziałać, jak wzmacniać swój potencjał, by przemoc nie odbierała mocy i chęci do życia.
 • Warsztaty dla mężczyzn mających trudności z opanowaniem agresji i złości, sprawców przemocy domowej.

 

4. Przedsiębiorców i osób chcących założyć własną działalność gospodarczą z terenu powiatu dzierżoniowskiego:

 • Akademia Przedsiębiorczości – cykl szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie/zakładanie działalności gospodarczej, obowiązujących przepisów prawa pracy, motywowania pracowników i podnoszenia efektywności pracy zespołu, e-marketingu i skutecznej promocji w Internecie, coachingu i mentoringu w zarządzaniu firmą, metod i narzędzi rekrutacji pracowników, budowania strategii odpowiedzialnej działalności biznesu (CSR), przywództwa i stylów kierowania, lean managementu – metody „wyszczuplania” przedsiębiorstwa, zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

 

5. Wolontariuszy – Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu przy CAS:

 • promocja wolontariatu wśród mieszkańców Dzierżoniowa,
 • aktywizowanie Dzierżoniowian do działań wolontariackich,
 • tworzenie Bazy Wolontariatu,
 • poszukiwanie wolontariuszy,
 • wsparcie dla organizacji i instytucji, które potrzebują wsparcia wolontariuszy, przez komunikowanie ich z osobami chcącymi się zaangażować w wolontariat.

 

6. Wszystkich zainteresowanych:

 • Konsultacje prawne – indywidualne spotkania umożliwiające osobom w trudnej sytuacji życiowej zasięgnięcie bezpłatnych porad, konsultacji oraz poznania aspektu prawnego problemu, z jakim się zwracają do prawnika.
 • Zajęcia z języka niemieckiego – bezpłatny kurs języka niemieckiego w dwóch grupach zaawansowania znajomości języka: podstawowej i zaawansowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Partnerzy