Main menu

Centrum Aktywności Obywatelskiej Fundacji Manufaktura Inicjatyw

 

Termin realizacji: 01.05.2019- 31.12.2019

Projekt realizowany jest w ramach zadania Centrum Aktywności Obywatelskiej Fundacji Manufaktura Inicjatyw dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Celem zadania publicznego będzie wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego z terenu 2 powiatów wrocławskiego i oleśnickiego oraz rozwój potencjału organizacji pozarządowych mających siedziby na terenie wyżej wymienionych powiatów. 

Zadania

  1. Prowadzenie działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. Szkolenia podnoszące kompetencje dedykowane dla lokalnych liderów, grup nieformalnych, członków organizacji pozarządowych.
  3. Działania promocyjno – informacyjne zwiększające świadomość mieszkańców powiatów wrocławskiego i oleśnickiego dotyczącą dolnośląskiego budżetu obywatelskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców powiatów wrocławskiego i oleśnickiego.
  4. Wspieranie wolontariuszy i postaw wolontariackich.
  5. Doradztwo dla organizacji pozarządowych.

 

Partnerzy