Staże, szkolenia zawodowe dla osób powyżej 30 r.ż.


Projekt "Droga do zatrudnienia" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Kwota dofinansowania ze środków UE wynosi: 1 658 527,22 zł.
Termin realizacji projektu: 01.08.2018 - 31.05.202

Osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia bądź pracujące, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, zamieszkałe na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach: strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, świdnickim, kłodzkim, miasto Wrocław, trzebnickim, milickim, oleśnickim i oławskim.
- doradztwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- warsztaty motywacyjne
- indywidualne wsparcie doradcy
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- subsydiowane zatrudnienie
- wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu
- dodatek relokacyjny
- subsydiowane zatrudnienie
- poczęstunek w trakcie zajęć
Informacje Kontaktowe
Wrocław

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406 50-369 Wrocław

Dzierżoniów

ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów

Newsletter

Skip to content