Działania

Działania

Aktywizacja zawodowa

  • wsparcie rozwoju umiejętności, kwalifikacji i kompetencji dla osób szukających pracy
  • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia zawodowe, warsztaty aktywizacji

Aktywizacja społeczna i rozwój wolontariatu

  • rozwój umiejętności i inicjatyw społecznych,
  • wsparcie wolontariatu i organizacji pozarządowych

Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapia

  • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
  • psychoterapia indywidualna i grupowa,
  • terapia uzależnień, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia

Edukacja i rozwój osobisty

  • wszechstronny rozwój kompetencji (kursy komputerowe, językowe i inne)
  • edukacja przedsiębiorczości
Informacje Kontaktowe
Wrocław

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406 50-369 Wrocław

Dzierżoniów

ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów

Newsletter

Skip to content