O Fundacji

O Fundacji

Misja Fundacji

Fundacja Manufaktura Inicjatyw powołana została latem 2010 r. Jej głównym założeniem jest wspieranie i angażowanie się w działania osób, grup społecznych i społeczności, które chcą rozwijać siebie oraz widzą sens i możliwości wpływu i pozytywnych zmian w swoim środowisku.

Swoją aktywność fundacja koncentruje w obszarach:

Aktywizacja społeczna

 • rozwój umiejętności i inicjatyw społecznych,
 • wsparcie wolontariatu i organizacji pozarządowych,

Aktywizacja zawodowa

 • wsparcie rozwoju umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy osobom bez zatrudnienia lub chcącym zmienić swoją sytuację zawodową,

Wsparcie psychologiczne

 • poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • rozwój kompetencji osobistych i społecznych

Edukacja

 • wszechstronny rozwój kompetencji i zdolności wśród uczniów/studentów, zwłaszcza przedsiębiorczości, postaw wobec edukacji i kariery zawodowej
 • podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli, rozwój metodyki pracy
 • budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Główni odbiorcy działań:

 • osoby szukające pracy, w tym szczególnie bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby dotkniętych ubóstwem i problemami rodzinnymi,
 • organizacje pozarządowe,
 • młodzież szkolna.

Zespół

Zarząd Fundacji:

Marcin Romanowski

Prezes Zarządu

Fundacji Manufaktura Inicjatyw, Kierownik CAS; socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, szkoleniowiec. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania NGO (Collegium Civitas) oraz job-coaching, doradztwo edukacyjne i zawodowe (SWPS). Od 13 lat związany z działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, autor i koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu: zakładania i zarządzania NGO, tworzenia projektów, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, realizacji inicjatyw społecznych oraz warsztaty i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest certyfikowanym trenerem programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”.

biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dorota Chrzanowska

Członek Zarządu

Prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy. Ukończyła prawo (UWr) oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie (PWT). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

d.chrzanowska@manufaktrainicjatyw.pl

Pracownicy i wolontariusze:

Iwona Tarnogórska Sulik

Z wykształcenia inżynier ochrony środowiska z zamiłowania działacz społeczny z nadzieją, że można i należy zmieniać świat na lepszy. Od 2001 roku związana z działalnością na rzecz NGO. Prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach środków unijnych i koordynuje projekty. Współautorka opracowań dotyczących wolontariatu. Prywatnie mama adopcyjna Bernarda z dalekiej Zambii.

i.tarnogorska@manufakturainicjatyw.pl

Anna Krause

Psychoterapeutka

Ukończyła pedagogikę specjalną – resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Szkołę Trenerów „Ergo” Elżbiety Sołtys w Krakowie, Profesjonalne Studium Psychoterapii w Łodzi. Jest certyfikowanym psychoterapeutą BSFT (Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), pedagogiem, trenerem. W CAS zajmuje się konsultacjami psychologicznymi oraz terapią (indywidualną, par, rodzinną). Prowadzi również zajęcia grupowe – warsztaty rozwoju osobistego, rodzicielskie, korekcyjno-edukacyjne. Współpracuje z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udzielanie konsultacji w terenie oraz prowadzenie spotkań. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; również jako terapeuta pracujący z osobami będącymi w kryzysie, doznającymi przemocy w rodzinie, posiadającymi trudności w związku, czy trudności wychowawcze z dziećmi.

cas.annakrause@gmail.com

Joanna Pawlak

psycholog, interwent, koordynator, specjalista ds. organizacji wsparcia

Ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz zarządzanie, specjalność: menedżer w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Realizowała praktyki i staże w zakresie wsparcia psychologicznego w jednostkach NFZ. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania instytucją szkoleniową oraz doradztwa rozwoju personalnego. Zajmuje się koordynowaniem działań i realizacją projektów prowadzonych przy Centrum Aktywizacji Społecznej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Współpracuje z doradcami, terapeutami, trenerami i wykonawcami. Koordynuje i organizuje wsparcie, prowadzi zajęcia grupowe oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Nadzoruje propagowanie oraz realizację wolontariatu. Prywatnie uwielbia zwierzęta, podróże i spędzanie czasu z najbliższymi.

cas.oik.jpietrzak@gmail.com

Janusz Łopata

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ukończył pedagogikę specjalną – resocjalizację oraz pedagogikę opiekuńczą z terapią na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenie w Szkole Psychoterapii Uzależnień – CEDR w Czarnym Borze. Otrzymał Certyfikat Lidera działań trzeźwościowych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, współpracuje z ruchami samopomocowymi na rzecz krzewienia trzeźwości.

Statut Fundacji

Statut Fundacji Manufaktura Inicjatyw - PDF

Pobierz Statut Fundacji
Informacje Kontaktowe
Wrocław

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406 50-369 Wrocław

Dzierżoniów

ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów

Newsletter

Skip to content