Main menu

Projekty

Konkurs pn. „Wernisaż – wystawa prac własnych ” Niepodległa”

Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 16 roku życia z powiatu dzierżoniowskiego do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami. W terminie od 12.11.2018 do 28.11.2018 będzie przeprowadzony konkurs na najciekawszą pracę o tematyce Niepodległa (obraz, tekst pisany, esej, wiersz, kolaż, instalacja), który zakończy się wernisażem i wystawą prac oraz prezentacją prac nagrodzonych.

Każda ze zgłoszonych prac będzie brała udział w konkursie.Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/WPZ/2018

W związku z realizacją Projektu „Od bierności do aktywności” o nr RPDS.09.01.01-02-0057/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-­2020 Fundacja Manufaktura Inicjatyw (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi trenera Warsztatów  Preorientacja zawodowa.

Zapytanie ofertowe preorientacja zawodowaCzytaj dalej

Partnerzy