Main menu

Projekty

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Bliżej Rynku Pracy” współfinansowanego przez PFRON w ramach Celu Programowego nr 1 „Wejście  osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”, typ projektu „Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego”, Fundacja Manufaktura Inicjatyw zaprasza do przedstawienia oferty wykonania audytu zewnętrznego ww. projektu.

zapytanie_ofertowe_audytCzytaj dalej

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu „Szansa dla Młodych” o nr WND-POWR.01.02.02-02-0157/15 współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Manufaktura  Inicjatyw (lider projektu) oraz Fundacja Imago (partner projektu) w celu rozeznania cen rynkowych zapraszają do przedstawienia ofert w zakresie usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu.

zapytanie_ofertowe_psycholog

formularz ofertyCzytaj dalej

Partnerzy