Main menu

Projekty

Komisja Oceny Wniosków – „Szansa dla Młodych – edycja II”

W dniu 20.12.2017 o godz. 14 w biurze we Wrocławiu odbędzie się Komisja Oceny Wniosków dotycząca przedłużonego wsparcia pomostowego.
Wnioski o przyznanie wsparcia należy złożyć do 19.12.2017 do godz. 14.00 w formie papierowej (w 2 egzemplarzach) w biurze we Wrocławiu przy ul.M. Skłodowskiej – Curie 55/61 lok. 405, 406 lub w CAS Dzierżoniów oraz o przesłanie wersji elektronicznej wniosku do dnia 19.12.2017 na adres i.tarnogorska@manufakturainicjatyw.plCzytaj dalej

Informacja dotycząca wizyt kontrolno-monitoringowych

W ramach projektu: „Szansa dla Młodych”, nr wniosku WND-POWR.01.02.02-02-0157/15, odbędą się wizyty kontrolno- monitoringowe dotyczące wydatkowania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowane wizyty odbędą się w miejscach prowadzonych działalności w terminie 22.09.2017 r.- 02.10.2017 r.… Czytaj dalej

Partnerzy