Main menu

Szansa dla Młodych – edycja II

logo_2edycja

 

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, są bierne zawodowo oraz niezarejestrowane w Urzędach Pracy do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych – edycja II”.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • stypendia stażowe
  • wyżywienie
  • zwrot kosztów dojazdu

 

Powiat  dzierżoniowski:
Szczegółowych informacji udziela Iwona Tarnogórska-Sulik
tel. 71 347 95 19, e-mail: i.tarnogorskai@manufakturainicjatyw.pl
oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com

Powiat strzeliński:
Szczegółowych informacji udziela Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z oceną (do II edycji)
Deklaracja uczestnictwa (II edycja)
Oświadczenie (II edycja)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (II edycja)
Formularz rozmowy rekrutacyjnej (II edycja)
Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej II edycja
Zał. 1 do Reg.wzór-umowy-o-świadczenie-usług-szkoleniowych
Zał. 2 do Reg. umowa o św. usł. szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia
Zał. 3 do Reg. Wzór Wniosku o przyznanie wsp. finansowego
Zał. 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej
Zał. 5 do Reg Regulamin KOW
Zał. 6 do Reg. Wzór umowy o przyznanie wsp.finansowego
Zał. 7 do Reg. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 8 do Reg. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsp. pomostowego
Zał. 9 do Reg. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostwowego
Zał. 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedł

 

Szansa dla Młodych edycja 2 plakat

 

Projekt „Szansa dla Młodych – edycja II” nr POWER.01.02.01-02-0215/16-00, okres realizacji od 2017-01-01 do 2018-11-30 jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Fundację Manufaktura Inicjatyw i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Partnerzy