Main menu

Szansa dla Młodych – edycja II

logo_2edycja

 

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, są bierne zawodowo oraz niezarejestrowane w Urzędach Pracy do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych – edycja II”.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • stypendia stażowe
  • wyżywienie
  • zwrot kosztów dojazdu

 

Powiat  dzierżoniowski:
Szczegółowych informacji udziela Iwona Tarnogórska-Sulik
tel. 71 347 95 19, e-mail: i.tarnogorskai@manufakturainicjatyw.pl
oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com

Powiat strzeliński:
Szczegółowych informacji udziela Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

 

Formularz zgłoszeniowy (do II edycji)
Deklaracja uczestnictwa (II edycja)
Oświadczenie (II edycja)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (II edycja)

 

Szansa dla Młodych edycja 2 plakat

 

Projekt „Szansa dla Młodych – edycja II” nr POWER.01.02.01-02-0215/16-00, okres realizacji od 2017-01-01 do 2018-11-30 jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Fundację Manufaktura Inicjatyw i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Partnerzy