Main menu

Szansa dla Młodych

szansadlamlodych_logo_kwadrat1

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych”.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • szkolenia komputerowe
 • trening umiejętności społecznych
 • staże zawodowe
 • wsparcie doradcze i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe
 • stypendia stażowe
 • wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu

 

Powiat  dzierżoniowski:
Szczegółowych informacji udziela Iwona Tarnogórska
tel. 71 347 95 19, e-mail: i.tarnogorska@manufakturainicjatyw.pl
oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com

Powiat strzeliński:
Szczegółowych informacji udziela Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

 

Formularz zgłoszeniowy (do edycji)
Regulamin ogólny I edycja
Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej I edycja
Deklaracja uczestnictwa
Formularz rozmowy kwalifikacyjnej
Zał. 1 do Reg wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
Zał. 2 do Reg. umowa o św. usł. szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia
Zał. 3 do Reg. Wzór Wniosku o przyznanie wsp. finansowego
Zał. 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej
Zał. 5 do Reg Regulamin KOW
Zał. 6 do Reg. Wzór umowy o przyznanie wsp.finansowego
Zał. 7 do Reg. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 8 do Reg. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsp. pomostowego
Zał. 9 do Reg. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedłużonego

 

Szansa dla Młodych plakat

 

 

Projekt „Szansa dla Młodych” nr POWER.01.02.02-02-0157/15-00, okres realizacji od 2016-04-01 do 2018-03-31, jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Fundację Manufaktura Inicjatyw i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Partnerzy