Main menu

Szkolenia, warsztaty, doradztwo

Fundacja realizuje szkolenia, warsztaty i doradztwo z zakresu:

Aktywizacji społecznej

– rozwój kompetencji osobistych i społecznych
– rozwój inicjatyw społecznych
– wsparcie wolontariatu i organizacji pozarządowych

Aktywizacji zawodowej

– rozwój umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy osobom bez zatrudnienia lub chcącym zmienić swoją sytuację zawodową
– planowanie i rozwój kariery zawodowej

Przedsiębiorczości

– zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– przygotowanie biznesplanu

Edukacji

– wszechstronny rozwój kompetencji i zdolności wśród uczniów/studentów, zwłaszcza przedsiębiorczości, postaw wobec edukacji i kariery zawodowej

Partnerzy