Main menu

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Szansa dla Młodych”, nr  POWR.01.02.02-02-0157/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Fundacja Manufaktura Inicjatyw (lider projektu) zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi DORADCA KLIENTA.

zapytanie_ofertowe_doradca klienta
formularz_ofertowy_doradca klienta
oświadczenie_o braku_powiązań_kapitałowych_lub osobowych_DK
oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_DK
wykaz_usług_potwierdzających_wiedzę_umiejętności_doświadczenie_Wykonawcy_ZM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Partnerzy