Main menu

zapytanie ofertowe nr 1/DK/SDM2/2018

W związku z realizacją Projektu „Szansa dla Młodych-edycja II” o nr  WND-POWR.01.02.01-02-0215/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Manufaktura Inicjatyw (lider projektu) zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi DORADCA KLIENTA.

Zapytanie ofertowe SDM2 doradca klienta-30.08.2018
Załącznik nr 1_formularz ofertowy DK
Załącznik nr 2_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu DK- SDM2
Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych DK-SDM2
Załącznik nr 4_wykaz usług potwierdzających wiedzę, umiejętności, doświadczenie Wykonawcy SDM2

Partnerzy