Main menu

Zapytanie ofertowe nr 1/WPZ/2018

W związku z realizacją Projektu „Od bierności do aktywności” o nr RPDS.09.01.01-02-0057/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-­2020 Fundacja Manufaktura Inicjatyw (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi trenera Warsztatów  Preorientacja zawodowa.

Zapytanie ofertowe preorientacja zawodowa

Partnerzy