Main menu

Zespół

Zarząd Fundacji:

Marcin Romanowski Prezes Zarządu Fundacji Manufaktura Inicjatyw, Kierownik CAS; socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, szkoleniowiec. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania NGO (Collegium Civitas) oraz job-coaching, doradztwo edukacyjne i zawodowe (SWPS). Od 13 lat związany z działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, autor i koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu: zakładania i zarządzania NGO, tworzenia projektów, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, realizacji inicjatyw społecznych oraz warsztaty i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest certyfikowanym trenerem programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”.

e-mail: m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl

 

Dorota Chrzanowska – Członek Zarządu, prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy. Ukończyła prawo (UWr) oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie (PWT). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

e-mail: d.chrzanowska@manufaktrainicjatyw.pl

 

Paweł Antoniewicz – Członek Zarządu, politolog, trener oraz członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku politologia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu Funduszy UE. Od przeszło 10 lat prowadzi działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich realizując projekty aktywizacyjne, dotyczące rozwoju działalności gospodarczej czy wspomagając sołectwa i gminy w planowaniu strategicznym. Współzałożyciel kilku dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, które wspomaga w skutecznym zarządzaniu, podnoszeniu kompetencji kadry, prowadzeniu działań z zakresu planowania strategicznego oraz ewaluacji. Certyfikowany trener Metody FRIS, prowadzi również warsztaty z zakresu twórczego myślenia, umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych.

e-mail: p.antoniewicz@eko.org.pl

 

 

Pracownicy i wolontariusze:

Daniel Bogacz – specjalista ds. projektów. Absolwent politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: Stosunki międzynarodowe. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania i rozliczania środków UE przeznaczonych na realizację projektów szkoleniowych i aktywizacyjnych. Współpracował zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i sektorem prywatnym, oraz organizacjami pozarządowymi.

e-mail: d.bogacz@manufakturainicjatyw.pl

 

Katarzyna Zamerska – specjalista ds. administracyjno-biurowych w Centrum Aktywizacji Społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z tytułem magistra, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Procesy i Projekty Logistyczne.
Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji działań w ramach projektów z POKL dla osób pozbawionych wolności. Pracowała w Domu Dziecka, w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa oraz w biurze turystycznym. W Centrum Aktywizacji Społecznej zajmuje się obsługą sekretariatu oraz wszelkimi sprawami administracyjno-biurowymi, związanymi z funkcjonowaniem CAS.

e-mail: cas.zamerska@gmail.com

 

Natalia Baran – doradca zawodowy i psycholog, interwent kryzysowy w CAS. Ukończyła studia I stopnia socjologii, II stopnia psychologii, a także studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego dla klientów CAS. Poszukuje mocnych stron u klientów, wspiera ich w określaniu predyspozycji zawodowych, a także udziela porad z zakresu mechanizmów i prawa rynku pracy. W CAS prowadzi również konsultacje psychologiczne i warsztaty grupowe z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami, profilaktyki stresu i uzależnień, asertywności, komunikacji, a także autoprezentacji.  Posiada szerokie doświadczenie w pracy z młodzieżą, osobami bezrobotnymi, osobami doświadczającymi trudności w związku, osobami chorymi.

e-mail: cas.nataliabaran@gmail.com

 

Anna Krausepsychoterapeutka. Ukończyła pedagogikę specjalną – resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Szkołę Trenerów „Ergo” Elżbiety Sołtys w Krakowie, Profesjonalne Studium Psychoterapii w Łodzi. Jest certyfikowanym psychoterapeutą BSFT (Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), pedagogiem, trenerem. W CAS zajmuje się konsultacjami psychologicznymi oraz terapią (indywidualną, par, rodzinną). Prowadzi również zajęcia grupowe – warsztaty rozwoju osobistego, rodzicielskie, korekcyjno-edukacyjne. Współpracuje z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udzielanie konsultacji w terenie oraz prowadzenie spotkań.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; również jako terapeuta pracujący z osobami będącymi w kryzysie, doznającymi przemocy w rodzinie, posiadającymi trudności w związku, czy trudności wychowawcze z dziećmi.

e-mail: cas.annakrause@gmail.com

 

Renata Madziara – specjalista ds. rekrutacji, promocji i współpracy z instytucjami, trener pracy. Ukończyła historię na Uniwersytecie Wrocławskim – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalizuje się w najnowszej historii Śląska. Autorka artykułów poświęconych historii Kościoła ewangelicko-augsburskiego po II wojnie światowej, historii techniki.

e-mail: cas.madziara@gmail.com

 

Anna Bartkowska – posiada doświadczenie zawodowe jako pracownik produkcji i pracownik biurowy. W Centrum Aktywizacji Społecznej zajmuje się pracami porządkowymi, obsługą zajęć i biura.

Henryk Dylewski – konserwator w Centrum Aktywizacji Społecznej. Posiada bogate doświadczenie w pracach budowlanych, elektrycznych oraz jako magazynier. W CAS wykonuje prace naprawcze oraz porządkowe; sprawuje nadzór nad urządzeniami elektrycznymi i hydraulicznymi, stanowi wsparcie przy organizacji imprez oraz festynów organizowanych na terenie CAS.

Marta Pierchorowicz – germanistka, prowadzi kurs języka niemieckiego w CAS.

Marcin Margos – prawnik, udziela bezpłatnych porad prawnych w CAS.

Krystyna Karecka – prowadzi zajęcia taneczne w CAS.

Dawid Babicz – prowadzi konsultacje komputerowe, obsługuje CAS w sprawach informatycznych.

Leonard Jakuszonek – lider zespołu Eljot.

Partnerzy