Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Fundacja „Manufaktura Inicjatyw”, której głównym założeniem jest wspieranie i angażowanie się w działania osób, grup społecznych i społeczności, chcących rozwijać siebie oraz widzą sens i możliwości wpływu i pozytywnych zmian w swoim środowisku, serdecznie zaprasza do zapoznania się z informacją dotyczącą realizacji projektu OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI" – II EDYCJA.


Okres realizacji projektu od: 01.09.2021 r. do: 31.05.2022 r.

 

CEL:

  • wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  • nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej 

  • nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy

 

ZAPRASZAMY:

Niepracujące osoby pełnoletnie z powiatów: wałbrzyskiego, m. Wałbrzych,

świdnickiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, wrocławskiego, w tym:

 

  • osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne

  • osoby bierne zawodowo

  • osoby z niepełnosprawnościami

  • osoby będące klientami MOPS, PCPR

  • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

  • osoby zagrożone ubóstwem

 

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami,
zgodny ze wzorem będą za chwile umieszczone na stronie Fundacji.

 

Możesz też, teraz o projekcie, więcej się dowiedzieć na podstronie opisowej pierwszej edycji:  

https://www.manufakturainicjatyw.pl/obda
 

 

„OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI" – II EDYCJA

09 listopada 2021

INNE Aktualności

09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ
28 marca 2022
08, 11, 17 i 18 marca odbywały się w Dzierżoniowie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób
21 marca 2022
Szanowni Państwo, informujemy, że od  22.03.2022 rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Nabór zakończy
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica