KONTAKT:

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżoniów

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Szanowni Państwo,
 

poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej biznesplanów.


Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych:

Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.


Uczestnik zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego.


W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.


Informujemy, że termin na złożenie poprawek mija 15.11.2021.


O błędach formalnych zostali Państwo powiadomieni drogą mailową.


Biznesplany ocenione pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 


LISTA PO OCENIE FORMALNEJ BIZNESPLANÓW

 

„Własna firma - własne miejsce pracy!" - lista po ocenie formalnej biznesplanów

05 listopada 2021

INNE Aktualności

09 listopada 2021
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw”, której głównym założeniem jest wspieranie i angażowanie się w działania osób, grup
05 listopada 2021
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych: Korekty
03 listopada 2021
NIEDAWNO w Fundacji "Manufaktura Inicjatyw" swój początek dostał projekt "Pomoc psychologiczna w pandemii" KIEROWANY JEST
28 października 2021
Szanowni Państwo, poniżej dołączamy harmonogram realizacji wsparcia w projekcie „Pracuję u siebie!" nr projektu RPDS.08.03.00-02-0104/20
26 października 2021
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw" poszukuje wolontariuszy do tworzonego Klubu Integracji Społecznej (KIS) w Trzebnicy. Zakres wsparcia: