Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79
Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

KONTAKT:

Aktualności

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy”, wydłużamy termin naboru formularzy zgłoszeniowych. Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 10 maja 2022, godz. 0:01, Zakończenie dodatkowego naboru: 22 maja 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy”, wydłużamy termin naboru formularzy zgłoszeniowych. Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 22 kwietnia 2022, godz. 0:01, Zakończenie dodatkowego naboru: 8 maja 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ U SIEBIE! Lista po ocenie merytorycznej
28 marca 2022
08, 11, 17 i 18 marca odbywały się w Dzierżoniowie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami – uczestników projektu Bliżej Rynku Pracy. Uczestniczyło w nich 8 osób. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali nad analizą własnych zasobów na rynku pracy i wzmocnieniem skuteczności w planowaniu swojego rozwoju zawodowego. Wykonując różne ćwiczenia
21 marca 2022
Szanowni Państwo, informujemy, że od  22.03.2022 rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Nabór zakończy się w dniu 28.03.2022. Rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405,406, 50-369 Wrocław oraz  ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów, Przed wizytą
21 marca 2022
Szanowni Państwo, Ogłaszamy II turę naboru dokumentów zgłoszeniowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu ogłoszenie o terminie naboru publikowane jest  na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji. Wszystkie dokumenty dotyczące projektu oraz warunki rekrutacji dostępne są tutaj.  Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne: 31 marca
17 marca 2022
  W ramach realizacji projektu ze wsparcia 26 Asystentów Osobistych korzysta 55 osób z terenów woj. dolnośląskiego.  Asystent Osobisty pomaga w codziennych czynnościach zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Jest to m.in. wsparcie podczas przemieszczania się /np. do gabinetu lekarskiego, do sklepu/, w
16 marca 2022
Zapraszamy do udziału w Projekcie „Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim”, projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością z obszaru powiatu dzierżoniowskiego oraz świdnickiego. W szczególności zapraszamy osoby z terenów wiejskich. Zadaniem Asystenta jest pomoc w