Fundacja Manufaktura Inicjatyw powołana została w 2010 r. Jej celem jest promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do:

 

-  podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, edukacyjnych, gospodarczych i kulturalnych,

-  kształtowania praw : prospołecznych, obywatelskich, samorządności i przedsiębiorczości,

-  wyrównania szans, zmniejszenia dysproporcji oraz integracji między grupami społecznymi i społecznościami lokalnymi,
-  budowania rozwoju lokalnego i modernizacji regionów, w tym szczególnie Dolnego Śląska. 

 

 

Fundacja prowadzi działania z zakresu:

 

 • aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego oraz edukacji,
 • aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju wolontariatu,
 • pomocy psychologicznej, terapeutycznej i pedagogicznej,
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Swoimi działaniami obejmuje powiaty: dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, świdnicki, wrocławski i miasto Wrocław

 

 

Głównymi odbiorcami działań Fundacji są:

 

 • osoby szukające pracy, w tym szczególnie bezrobotne i nieaktywne zawodowo,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby dotknięte ubóstwem i problemami rodzinnymi,

 • osoby w kryzysie psychicznym,

 • organizacje pozarządowe i wolontariusze,

 • młodzież szkolna.

 

W ramach naszych projektów realizujemy:

 

 • konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy

 • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla młodzieży,

 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, terapię, interwencję kryzysową,

 • warsztaty przedsiębiorczości, kurs liderów dla młodzieży,

 • kursy zawodowe kwalifikacyjne,

 • staże zawodowe,

 • kursy kompetencji m.in. komputerowe, językowe,

 • szkolenia dla przedsiębiorców i dotacje na uruchomienie działalności,

 • szkolenia dla organizacji pozarządowych,

 • wsparcie inicjatyw społecznych wolontariuszy,

 • szkolenia dla pracowników instytucji publicznych,

 • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością.

 

Działania Fundacji finansowane są ze środków pochodzących w przeważającej mierze z dotacji UE oraz z dotacji rządowych, samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów.

 

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Misja Fundacji

POBIERZ

STATUT FUNDACJI

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79
Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

KONTAKT: