Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż. oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością, mieszkające na terenie Wrocławia lub powiatu oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego, dzierżoniowskiego,  świdnickiego, ząbkowickiego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowany jest ze środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Szczególnie zapraszamy osoby żyjące samotnie i z terenów wiejskich

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

INNE PROJEKTY

 W ramach projektu OFERUJEMY wsparcie Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności:


- podczas przemieszczania się /np. do gabinetu lekarskiego, do sklepu/

- w załatwianiu spraw w urzędach, instytucjach finansowych czy placówkach służby zdrowia

- w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

- w korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej

- w wykonywaniu czynności dnia codziennego

Zapisy prowadzone będą do 30.04.2021 r. lub do uzyskania kompletu uczestników.

Zgłoszenia na usługę przyjmowane są:
 

a) drogą mailową: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl

b) osobiście: w biurze Fundacji „Manufaktura Inicjatyw, w godz. 9.00 – 14.00

 

dla osób z Wrocławia, z powiatów: oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego

Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 55/51, lok. 405, 406, tel. 71 347 95 19

 

dla osób z powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego

Dzierżoniów, ul. Świdnicka 24, tel. 74 834 24 79

 

Dokumenty do pobrania:

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

                  Droga do
                 zatrudnienia

        

własna_firma

INNE PROJEKTY