Zapytanie ofertowe dotyczace audytu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.02.2024 Dotyczące świadczenia usługi audytu zewnętrznego ZAMAWIAJĄCY Fundacja Manufaktura Inicjatyw M. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406; 50-369 WROCŁAW NIP: 8943003306 Tel: 71 347 95 19 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu dotyczącego następującego zadania: „Bliżej Rynku Pracy” – wejście osób niepełnosprawnych na otwarty […]

Szkolimy, integrujemy, motywujemy!

W ramach projektu „Od bierności do aktywności – II edycja” przeprowadzamy właśnie inspirujące warsztaty aktywizacji społecznej. W ramach trwających warsztatów Uczestnicy poznają ciekawych ludzi, budują poczucie własnej wartości, odkrywają swoje mocne strony, rozwijają niebywałe pokłady kreatywności! Niezwykle inspirujące jest pobudzanie tego potencjału, który tkwi w każdym z nas. Integracja i aktywność grupy jest nieodłącznym elementem spotkań. Wszyscy mają okazję do wykorzystania informacji zwrotnych otrzymywanych od grupy, […]

Zapytanie ofertowe WAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAZ/OBDA-II edycja/2022 Z dnia 27.02.2022 Przedmiotem oferty jest świadczenie usług w zakresie prowadzeniu usługi: świadczenia usług w zakresie trenera warsztaty aktywizacji zawodowej dla 150 (15 grup x 10 osób) x 4 dni (24 godziny) – Uczestników/Uczestniczek w projekcie: „Od bierności do aktywności-II edycja”. 1 Trener x 150 osób (15 grup x 10 osób) min. 360 godz. Uczestników/Uczestniczek w projekcie: „Od bierności […]

Warsztaty KIS – mobilne zajęcia dla mieszkańców gminy Krośnice.

W Krośnicach zespół KIS z Trzebnicy prowadzi mobilne zajęcia dla mieszkańców gminy Krośnice. Zaczynamy od form wsparcia dotyczących aktywizacji społecznej. Nasi specjaliści pracownik socjalny i psycholog pomagają naszym uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju osobistego, a następnie  ścieżkę rozwoju zawodowego w celu  dopasowania do każdego klubowicza adekwatnych do ich potrzeb form wsparcia. Grupowe formy wparcia zaczynają się od warsztatów aktywizacji społecznej, które mają m.in.na celu integrację […]

Warsztaty KIS w Trzebnicy z zakresu aktywizacji zawodowej

W KIS w Trzebnicy od kilku dni trwają warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej, których celem jest wzmocnienie szans naszych klubowiczów na rynkupracy poprzez rozwój umiejętności prezentacji swoich atutów do zatrudnienia oraz nabycie wiedzy na temat oczekiwań pracodawców. W trakcie zajęć uczestnicy określają swoją sylwetkę zawodową, podejmują decyzje dotyczące przyszłości zawodowej, nabywają wiedzę z zakresu metod i technik poszukiwania pracy oraz poznają zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmów […]

„OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” – II EDYCJA

Nadal prowadzona jest rekrutacja do Projektu. Pierwsze grupy Uczestników zostały objęte indywidualnym poradnictwem psychologiczno-społecznym i indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego. Kolejnymi formami wsparcia dla Uczestników są grupowe warsztaty: aktywizacji społecznej, zawodowych kompetencji interpersonalnych i aktywizacji zawodowej. Zapraszamy do zgłaszania się i skorzystania z oferowanych form wsparcia! Poniżej przedstawiamy Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie „Od bierności do aktywności – II edycja”. Harmonogram realizacji form wsparcia

Zapytanie ofertowe Asyst. osoby z Niepełnosprawnością

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/AOzN/OBDA-II edycja/2022 Z dnia 10.01.2022 Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi Asystenta osoby z niepełnosprawnościami w zespole wdrażającym Projekt pn „Od bierności do aktywności – II edycja” nr RPDS.09.01.01-02-0207/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014­2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. (dalej: „Projekt”). Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi Asystenta osoby z niepełnosprawnościami w zespole wdrażającym Projekt pn „Od bierności do aktywności – II edycja” nr RPDS.09.01.01-02-0207/20 […]