Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych - Formularz zgłoszeniowy oraz kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności prosimy wysyłać:

- mailowo na adres biuro@manufakrurainicjatyw.pl

lub

- przesyłką pocztową lub osobiście, na adres właściwego biura projektu.

 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, telefonicznie poinformujemy kandydatów o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

BLIŻEJ RYNKU PRACY

Dokumeenty do pobrania

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

                     Droga do 
                     zatrudnienia 

        

        

własna_firma

INNE PROJEKTY

Projekt „Bliżej rynku pracy” jest współfinansowany
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w Projekcie „Bliżej Rynku Pracy”

Adresatami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo, z wybranych powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, ząbkowickiego, m. Wrocław.

 

 

 

 

 

 

 

OFERUJEMY

  • indywidualne doradztwo zawodowe

  • warsztaty aktywizacji zawodowej

  • szkolenia zawodowe

  • indywidualne wsparcie w zatrudnieniu trenera pracy/pośrednika pracy

 

ZAPEWNIAMY

  • stypendia szkoleniowe

  • zwrot kosztów dojazdu

  • wyżywienie

  • materiały szkoleniowe

 Biuro projektu we Wrocławiu:
ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19,
biuro@manufakturainicjatyw.pl


(Dla osób z powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, trzebnicki, strzeliński, średzki,wrocławski i miasto Wrocław)

 

 

Biuro projektu w Dzierżoniowie:
ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów,
tel. 74 834 24 79,
biuro@manufakturainicjatyw.pl


(Dla osób z powiatów: dzierżoniowski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki)