W ramach Projektu ZAPEWNIAMY: 

             

             »   stypendium szkoleniowe,

             »   stypendium stażowe, 

             »   zwrot kosztów dojazdu,

             »   dodatek relokacyjny,

             »   subsydiowane zatrudnienie,
             »   poczęstunek w trakcie zajęć.

W ramach Projektu OFERUJEMY: 

 

          »   doradztwo zawodowe,

             »   pośrednictwo pracy, 
             »   warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
             »   warsztaty motywacyjne,
             »   indywidualne wsparcie doradcy,
             »   szkolenia zawodowe,
             »   staże zawodowe,
             »   subsydiowane zatrudnienie, 
             »   wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami.  
 

•  kobiet,
•  po 50 roku życia,
•  osób z niepełnosprawnościami,
•  osób długotrwale bezrobotnym,
•  osób z niskimi kwalifikacjami 
   (m.in. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, szkoła zawodowa), 
•  osób z terenów wiejskich,
•  mieszkańców objętych programem rewitalizacji, mieszkańców miast:
   Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa ruda, Świebodzice 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020r. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

 

 

 

 

 

 

Jego celem jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 140 osób w wieku powyżej 30 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, a w szczególności:

Droga do Zatrudnienia

INNE PROJEKTY

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

DOKUMENTY DO POBRANIA:

HARMONOGRAMY DO POBRANIA:

Realizowany w powiatach: Strzelińskim, Dzierżoniowskim, Wrocławskim, miasto Wrocław, Świdnickim, Kłodzkim, Trzebnickim, Milickim, Oleśnickim, Oławskim.

INNE PROJEKTY

        

        

własna_firma

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79
Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

KONTAKT: