Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje kierownika Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy

 


Opis stanowiska:

 • kierowanie całością działań KIS w ramach projektu EFS RPO „Integracja-Aktywizacja”

 • nadzór merytoryczno-organizacyjny nad całością zadań KIS, wykonywanych przez osoby za nie odpowiedzialne,

 • nadzór i organizacja pracy pracownika socjalnego, asystentów, doradców, terapeutów i współpracowników prowadzących zajęcia

 • udział w prowadzeniu rekrutacji do KIS

 • współpraca z instytucjami publicznymi typu OPS, PCPR, PUP, Urzędy miast i gmin z terenu objętego wsparciem w celu zintensyfikowania wsparcia dla osób z grup docelowych.

 • promocja działań KIS

 • nadzór i prowadzenie dokumentacji pracy indywidualnej i grupowej, opracowywanie programów rozwoju

 • udział w monitoringu i sprawozdawczości projektu

 • współpraca z zespołem Fundacji

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: psychologia, socjologia, zarządzanie, pedagogika, praca, socjalna i
  inne pokrewne

 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zatrudnieniu
  socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i innych niezbędnych ze względu na
  charakter działalności KIS.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (1/2 etatu)

 • elastyczne godziny pracy

 • rozwój zawodowy i możliwość realizacji własnych pomysłów

 • udział w ciekawych projektach

 • możliwość udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje

 • pracę w miłej atmosferze

 

Miejsce pracy: Trzebnica

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i Listu Motywacyjnego na adres:
m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl do 03.09.2021.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr. tel.: 691 348 673 lub 71/347 95 19

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje kierownika Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy

10 sierpnia 2021

INNE Aktualności

27 stycznia 2022
Szanowni Państwo, procedura oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Własna firma –
26 stycznia 2022
Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa po ocenie formalnej biznesplanów.  OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE
24 stycznia 2022
W naszym Klubie Integracji Społecznej w Trzebnicy nasi Klubowicze aktualnie korzystają z doradztwa socjalnego, zawodowego
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica