KONTAKT:

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżoniów

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.09.2021 realizuje projekt pt. „Integracja - Aktywizacja” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel projektu:

Wzrost aktywnego włączenia 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczną oraz wzrost szans na zatrudnienie, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

 

Beneficjenci projektu:

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego i powiatu milickiego bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo) wymagający w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, osoby zależne od uczestników projektu oraz otoczenie tych osób (w zakresie jakim to jest niezbędne dla udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu).

Termin realizacji projektu:

1.09.2021 - 28.02.2023

 

Działania i formy wsparcia w projekcie:

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług reintegracji społeczno - zawodowej realizowanej w Klubie Integracji Społecznej. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno - zawodowej każdego uczestnika.


Więcej dowiesz się zaraz na podstronie projektu.

 

Biuro projektu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406

50-369 Wrocław
tel. +48 71 347 95 19

 

Klub Integracji Społecznej w nowym projekcie Fundacji pt. „Integracja - Aktywizacja"

18 września 2021

INNE Aktualności

09 listopada 2021
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw”, której głównym założeniem jest wspieranie i angażowanie się w działania osób, grup
05 listopada 2021
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych: Korekty
03 listopada 2021
NIEDAWNO w Fundacji "Manufaktura Inicjatyw" swój początek dostał projekt "Pomoc psychologiczna w pandemii" KIEROWANY JEST
28 października 2021
Szanowni Państwo, poniżej dołączamy harmonogram realizacji wsparcia w projekcie „Pracuję u siebie!" nr projektu RPDS.08.03.00-02-0104/20
26 października 2021
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw" poszukuje wolontariuszy do tworzonego Klubu Integracji Społecznej (KIS) w Trzebnicy. Zakres wsparcia:

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19