Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.09.2021 realizuje projekt pt. „Integracja - Aktywizacja” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel projektu:

Wzrost aktywnego włączenia 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczną oraz wzrost szans na zatrudnienie, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

 

Beneficjenci projektu:

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego i powiatu milickiego bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo) wymagający w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, osoby zależne od uczestników projektu oraz otoczenie tych osób (w zakresie jakim to jest niezbędne dla udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu).

Termin realizacji projektu:

1.09.2021 - 28.02.2023

 

Działania i formy wsparcia w projekcie:

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług reintegracji społeczno - zawodowej realizowanej w Klubie Integracji Społecznej. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno - zawodowej każdego uczestnika.


Więcej dowiesz się zaraz na podstronie projektu.

 

Biuro projektu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406

50-369 Wrocław
tel. +48 71 347 95 19

 

Klub Integracji Społecznej w nowym projekcie Fundacji pt. „Integracja - Aktywizacja"

18 września 2021

INNE Aktualności

09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ
28 marca 2022
08, 11, 17 i 18 marca odbywały się w Dzierżoniowie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób
21 marca 2022
Szanowni Państwo, informujemy, że od  22.03.2022 rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Nabór zakończy

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica