Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.05.2021 realizuje projekt pt. „Pracuję u siebie!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy
 
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Partnerem w projekcie jest Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o.
 
Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie przez min. 12 miesięcy 34 nowych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 36 miejsc pracy.
 
Kto może wziąć udział w projekcie?
 
• osoby powyżej 30 r.ż.,
• osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP),
• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów
  cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego
  wynagrodzenia,
• osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020,
• osoby zamieszkujące obszar województwa dolnośląskiego, a w szczególności powiaty:
  dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, m. Wrocław, wrocławski, oleśnicki,
  trzebnicki, karkonoski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, kamiennogórski, m. Jelenia Góra.

W ramach projektu oferujemy:
 
• spotkanie z doradcą zawodowym,
• szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
  tworzenia biznesplanów,
• bezzwrotną dotację udzieloną jako stawka jednostkowa w wysokości 23 050 zł,
• 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2000 zł/mc na pokrycie bieżących
   kosztów działalności gospodarczej.
   
 
Dofinansowanie otrzyma 34 UP. W projekcie udział weźmie 40 osób.
Okres realizacji projektu: 1.05.2021 – 31.01.2023
 
 
Całkowita wartość projektu: 2 085 627,60 zł
Wartość dofinansowania: 2 020 530,60 zł
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl
 
ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

 

Nowy projekt - „Pracuję u siebie!”.

14 maja 2021

INNE Aktualności

23 czerwca 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
24 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica