Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

KONTAKT:

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9,1 Aktywna integracja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Okres realizacji: od  01.09.2018 do 29.11.2020 r. 


W programie biorą udział osoby w wieku od 18 lat do 60 bez pracy, z obszaru woj. dolnośląskiego z powiatów: strzelińskiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, w tym: osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami oraz będące klientami MOPS czy PCPR, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zagrożone ubóstwem.

Cel:

- wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 150 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
- nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności    społecznej oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

Oferowane wsparcie:

- doradztwo zawodowe, 
- poradnictwo psychologiczne,
- warsztaty aktywizacji społecznej,
- warsztaty zawodowych kompetencji interpersonalnych,
- warsztaty preorientacji zawodowej, 
- pośrednictwo pracy, 
- szkolenia zawodowe, 
- staże zawodowe, 
- wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami, 
- subsydiowane zatrudnienie, 
- terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna.

 

 

INNE PROJEKTY

        

        

własna_firma

                  Droga do
                 zatrudnienia