Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Oferowane wsparcie: 

 

    ü    konsultacje pedagogiczne umożliwiające rodzicom zasięgnięcie fachowej porady odnośnie problemów wychowawczych,

    ü    terapie indywidualne dla osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, a także mających problemy emocjonalne,

    ü    terapie par i terapie rodzin - spotkania dla par i rodzin doświadczających trudności, chcących poprawić swoją relację, będących w kryzysie,    

    ü    terapie uzależnień - spotkania indywidualne i/lub grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzin,

    ü    grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, 

    ü    porady prawne.

       

 

 

 

       

 

Program wsparcia mieszkańców Dzierżoniowa - osób oraz rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego lub doświadczają trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych realizowany w latach: 2017, 2018 i 2020 r., współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Od 2021 r. Urząd Miasta w Dzierżoniowie nie finansuje zadania OIK. W sytuacji kryzysu prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami:

-  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
-  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

KONTAKT:

INNE PROJEKTY

        

                 Droga do       zatrudnienia

        

własna_firma

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów