Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

REGULAMIN:

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU: 


Standard oceny biznesplanów

Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie

Oświadczenie poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zaświadczenie pracodawcy

Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego lub umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie uczestnika o wspólności majątkowej małżeńskiej

Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia

Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania

 

Załącznik do Biznesplanu

Zał. f do Biznesplanu

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: 

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 do UOPWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco - LIDER
Zał. 12a do UOPWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco - PARTNER

Zal. 13 do UOPWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego - LIDER

KARTA oceny form - merytorycznej, wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. 13a do UOPWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego - PARTNER

Weksel do UOPWP
 

Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego


Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis is lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 

Zał. 11 UNOWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco – lider

Wzór umowy o otrzymanie wsparcia finansowego

Zał. 11a do UNOWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Zał. 12a do UNOWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – partner

Weksel do UOUWF

 

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy
 
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Partnerem w projekcie jest Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. 
 
Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie przez min. 12 miesięcy 34 nowych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 36 miejsc pracy. 

Kto może wziąć udział w projekcie? 

• osoby powyżej 30 r.ż.,
• osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP),
• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego  wynagrodzenia,
• osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020,
• osoby zamieszkujące obszar województwa dolnośląskiego, a w szczególności powiaty: 
dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, m. Wrocław, wrocławski, oleśnicki,trzebnicki,
  karkonoski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, kamiennogórski, m. Jelenia Góra.
 
W ramach projektu oferujemy:
 
• spotkanie z doradcą zawodowym,
• szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz  tworzenia biznesplanów,
• bezzwrotną dotację udzieloną jako stawka jednostkowa w wysokości 23 050 zł,
• 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2000 zł/mc na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.
   
 
Dofinansowanie otrzyma 34 UP. W projekcie udział weźmie 40 osób.
Okres realizacji projektu: 1.05.2021 – 31.01.2023
 
 
Całkowita wartość projektu: 2 085 627,60 zł
Wartość dofinansowania: 2 020 530,60 zł

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl
 
ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Pracuję u siebie!

Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.05.2021 realizuje projekt pt. „Pracuję u siebie!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

INNE PROJEKTY

                      Droga do
                      zatrudnienia 

        

        

własna_firma

REGULAMIN:


Regulamin przyznawania środków finansowych

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO BIZNESPLANU: 


Biznesplan
Karta Oceny Formalnej Biznesplanu
Standard oceny biznesplanów
Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu
Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis is lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis 

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na
składki na ubezpieczenie społeczne

Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Do UOUWP Oświadczenie o aktualizacji danych otrzymanej pomocy de minis is

Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego

Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania
Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia
 
Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie
Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej

Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego lub umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
Oświadczenie uczestnika projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zaświadczenie pracodawcy

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO BIZNESPLANU: 

 

Zał. a do BP potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej

Zał. f do BP oświadczenia

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis is lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis 

Zał. d do BP Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

Zał 9 do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco - LIDER
Zał. 9a do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco - PARTNER

Zal. 10 do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego - LIDER
Zał. 10a do UOUWF Deklaracja Wekslowa Poręczyciela Wekslowego - PARTNER

Weksel do UOUWF


LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 

Zał. 11 do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco
Zał. 11a do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Zał 12  do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego
Zał 12a do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego

Weksel do UOUFWP

REKRUTACJA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOTACJE

REGULAMIN:

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU: 


Standard oceny biznesplanów

Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie

Oświadczenie poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zaświadczenie pracodawcy

Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego lub umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie uczestnika o wspólności majątkowej małżeńskiej

Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia

Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania

 

Załącznik do Biznesplanu

Zał. f do Biznesplanu

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: 

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 do UOPWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco - LIDER
Zał. 12a do UOPWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco - PARTNER

Zal. 13 do UOPWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego - LIDER

KARTA oceny form - merytorycznej, wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. 13a do UOPWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego - PARTNER

Weksel do UOPWP
 

Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego


Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis is lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 

Zał. 11 UNOWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco – lider

Wzór umowy o otrzymanie wsparcia finansowego

Zał. 11a do UNOWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Zał. 12a do UNOWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego – partner

Weksel do UOUWF

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

REKRUTACJA:

DOTACJE: