Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim”, projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością z obszaru powiatu dzierżoniowskiego oraz świdnickiego. W szczególności zapraszamy osoby z terenów wiejskich.


Zadaniem Asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu. Jest to m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych, w dotarciu na zajęcia terapeutyczne czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych.


Rekrutacja trwa do momentu uzbierania kompletu uczestników.
 

Szczegóły pod nr tel 74 834 24 79
lub osobiście w biurze projektu,
ul. Świdnicka 24, Dzierżoniów.

 

 

Informujemy, że od kwietnia ruszamy z realizacją Projektu „Usługi asystenckie w subregionie wałbrzyskim”,
projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci,
młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością z obszaru powiatu dzierżoniowskiego, świdnickiego,
wałbrzyskiego oraz m. Wałbrzycha. W szczególności zapraszamy osoby z terenów wiejskich

 

Dzięki wsparciu przez asystentów osoby z niepełnosprawnością będą mogły wziąć udział w wydarzeniach społecznych,
kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych. W szczególności zwiększy się ich
aktywność w czasie wolnym.


Tak prowadzone działania ograniczą skutki niepełnosprawności oraz będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych.

 

Rekrutacja trwa do momentu uzbierania kompletu uczestników.

 

Szczegóły pod nr tel 74 834 24 79
lub osobiście w biurze projektu,
ul. Świdnicka 24, Dzierżoniów.

Projekt: „Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim”

16 marca 2022

INNE Aktualności

09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ
28 marca 2022
08, 11, 17 i 18 marca odbywały się w Dzierżoniowie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób
21 marca 2022
Szanowni Państwo, informujemy, że od  22.03.2022 rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Nabór zakończy
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica