Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

INNE Aktualności

27 stycznia 2022
Szanowni Państwo, procedura oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Własna firma –
26 stycznia 2022
Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa po ocenie formalnej biznesplanów.  OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE
24 stycznia 2022
W naszym Klubie Integracji Społecznej w Trzebnicy nasi Klubowicze aktualnie korzystają z doradztwa socjalnego, zawodowego
14 stycznia 2022
Szanowni Państwo, prezentujemy poniżej listę po ocenie formalnej biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych,
05 stycznia 2022
Szanowni Państwo, informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe. Termin, od którego można

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zachęcamy osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze stopniem znacznym i umiarkowanym lub rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do 16 r.ż do zapoznania się z projektem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” i przysłanie karty zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są: http://www.manufakturainicjatyw.pl/asystentosobisty

 

Uruchomiliśmy już usługi asystenckie dla 46 osób. Mamy jeszcze 7 miejsc. Rekrutację planujemy zakończyć do 10 maja 2021r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników w dwóch naszych biurach:

 

Biuro we Wrocławiu
(dla osób z Wrocławia, z powiatów: oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego),
ul. Curie-Skłodowskiej 55/51,

lok. 405, 406,
tel. 71 347 95 19

 

Biuro w Dzierżoniowie
(dla osób z powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego),
ul. Świdnicka 24,
tel. 74  834 24 79

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowany jest ze
środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację
zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Trwa rekrutacja osób z niepełnosprawnościami,
które chcę skorzystać z pomocy asystenta osobistego.

29 kwietnia 2021
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica