Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

 

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w powiecie dzierżoniowskim lub świdnickim, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne do skorzystania z usług Asystenta z Niepełnosprawnością.
 

Szczególnie zapraszamy osoby z terenów wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wymagających wsparcia asystenta w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

Zgłoszenia na usługę przyjmowane są:

 

a) drogą mailową: 

b) osobiście: w biurze Fundacji „Manufaktura Inicjatyw”, przy ul. Świdnickiej 24 w Dzierżoniowie, od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Informacje udzielane są również pod nr. tel. 695 561 634

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

Usługi Asystenckie

rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl

W ramach Projektu OFERUJEMY wsparcie asystenta w
wykonywaniu codziennych czynności: 

 

-   podczas przemieszczania się (np. do przychodni czy sklepu),

-   w załatwianiu spraw w urzędach czy ośrodkach zdrowia,

-   w komunikowaniu się z otoczeniem,   

-   w tłumaczeniu na język migowy,

-   w nauce,

    w korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej,

 

        lub

 

-   wsparcie w zastępczej opiece nad osobą z niepełnosprawnością, w tym nad dzieckiem

 

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

INNE PROJEKTY

             
 
W ramach pro
jektu w 2020 roku...

 

Asystenturą zostało objętych 15 osób, w tym 4 dzieci oraz 11 osób dorosłych.

 

                 Natomiast w 2021 roku …
 

Przez 10 miesięcy z pomocy asystenta, skorzysta kolejne 14 osób.

 

Zapisy prowadzone będą do połowy marca 2021 r. lub do uzyskania kompletu uczestników. Wsparcie udzielane jest w wymiarze 15 - 30 godz. miesięcznie dla klienta.

        

                  Droga do
                 zatrudnienia

własna_firma