Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

U nas od kilku dni trwają warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, które zmierzają do wywołania u naszych klubowiczów motywacji do aktywnego włączenia się w życie społeczne i zawodowe, do poznania siebie i budowania proaktywnej postawy do życia, rozwoju kompetencji społecznych oraz nabycia prawidłowych nawyków prozdrowotnych.


Warsztaty obejmują:
1. Trening umiejętności społecznych i osobowych Zrozumieć siebie – poznać siebie.

2. Samokontrola procesów emocjonalnych (radzenie sobie ze stresem).

3. Kreatywne myślenie i motywacja w sytuacji zmian losowych.

4. Elementarne zagadnienia edukacji prozdrowotnej.

5. Podstawy zachowań asertywnych w komunikacji międzyludzkiej

Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej KIS

INNE Aktualności

09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ
28 marca 2022
08, 11, 17 i 18 marca odbywały się w Dzierżoniowie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób
21 marca 2022
Szanowni Państwo, informujemy, że od  22.03.2022 rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Nabór zakończy
15 lutego 2022
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica