Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Od lutego 2021r. Fundacja Manufaktura Inicjatyw w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Innowacyjni realizuje projekt „Własna firma- Własne miejsce pracy !” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 
W ramach projektu oferujemy: 
Dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł
Wsparcie finansowe (pomostowe) na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy przez 6 pierwszych miesięcy jej trwania- do 12 300 zł netto
Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu usług i modelowania biznesowego, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerów i praktyków biznesowych.
 
Przyznamy 40 dotacji na otworzenie działalności gospodarczych spośród 60 uczestników i uczestniczek projektu.
 
Kto może przystąpić do projektu?
Osoby
• w wieku 18-29 lat 
• bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
• które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. i nadal są poza rynkiem pracy:, tj: - były zatrudnione w ramach
  stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub prowadziły działalność
  gospodarczą i zamknęły ją po 1 marca 2020 r. ( gdy minęło 12 miesięcy do czasu przystąpienia do projektu)
zamieszkujące lub uczące się na terenie Dolnego Śląska, w następujących powiatach: wołowski, wrocławski, m. Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski, bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, oleśnicki, oławski, milicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych.
 
Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie:
• kobiety.
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby zamieszkujące miasta: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra,
  Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych,
  Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,
• rodziców posiadających dzieci do 6 roku życia.
 
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
FUNDACJA „MANUFAKTURA INICJATYW” 

 

Biuro projektu we Wrocławiu:
ul. M. Curie Skłodowskiej 55/61, lok 405
tel:  71 347 95 19,
biuro@manufakturainicjatyw.pl
 
Osoby zamieszkujące powiaty: oleśnicki, oławski, trzebnicki, średzki,
wrocławski, wołowski, milicki, m. Wrocław.
 
Biuro projektu w Dzierżoniowie: 
ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów,
tel: 74 834 24 79, 

Osoby zamieszkujące powiaty: dzierżoniowski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, strzeliński, ząbkowicki
 
Cel projektu: otworzenie i utrzymanie przez min 12 miesięcy nowych przedsiębiorstw przez min. 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) w wieku od 18 do 29 roku życia, biernych zawodowo i bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP, zamieszkałych lub uczących się zgodnie z KC na ternie woj. dolnośląskiego w podregionach jeleniogórskim, wrocławskim, wałbrzyskim i m.Wrocław oraz wzrost kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej u  min. 60 osób (36kobiet  i 24mężczyzn) z w/w grupy do końca 04.2023r.
 
Okres realizacji: 01.02.2021 – 30.04.2023
 
Całkowita wartość projektu: 2 041 232,62 zł
Wartość dofinansowania: 2 009 870,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 720 350,85 zł
 
 

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

INNE PROJEKTY

INNE PROJEKTY

WŁASNA FIRMA

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA

DOTACJE

REGULAMIN:


Regulamin przyznawania środków finansowych - wersja archiwalna

Regulamin przyznawania środków finansowych - wersja obowiązująca

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO BIZNESPLANU: 


Biznesplan
Karta Oceny Formalnej Biznesplanu
Standard oceny biznesplanów
Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu
Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis is lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis 

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na
składki na ubezpieczenie społeczne

Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - WERSJA ARCHIWALNA

Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Do UOUWP Oświadczenie o aktualizacji danych otrzymanej pomocy de minis is

Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego

Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania
Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia
 
Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie
Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej

Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego lub umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
Oświadczenie uczestnika projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zaświadczenie pracodawcy

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO BIZNESPLANU: 

 

Zał. a do BP potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej

Zał. f do BP oświadczenia - WERSJA ARCHIWALNA

Zał. f do BP oświadczenia - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis is lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis 

Zał. d do BP Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

Zał 9 do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco - LIDER
Zał. 9a do UOUWF Deklaracja wystawcy weksla in blanco - PARTNER

Zal. 10 do UOUWF Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego - LIDER
Zał. 10a do UOUWF Deklaracja Wekslowa Poręczyciela Wekslowego - PARTNER

Weksel do UOUWF

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 

Zał. 11 do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco
Zał. 11a do UOUFWP Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Zał 12  do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego
Zał 12a do UOUFWP Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego

Weksel do UOUFWP

REKRUTACJA:

DOTACJE:

HARMONOGRAMY WSPARCIA

        

                   Droga do
                 zatrudnienia