Program wsparcia wolontariatu mieszkańców Dzierżoniowa dofinansowany ze środków Miasta Dzierżoniów.

 

 

 

 

 

 

  • Szkolenia dla wolontariuszy – m.in. pierwsza pomoc,

  • Pośrednictwo wolontariatu,

  • Zajęcia nt. wolontariatu w szkołach,

  • Inicjatywy wolontariuszy – małe granty,

  • Wolontariat Wart Poznania – giełda wolontariatu,

  • Gala Wolontariatu.

 

Inicjatywy Społeczne Wolontariuszy Fundacji w latach 2017 - 2020

 

„Dzień Sąsiada” – festyn sąsiedzki,

„Kobiety dla kobiet” – festyn aktywizujący panie w różnym wieku,

„Podaj Łapę” – pomoc w zwierzętom ze schroniska,

„Jak za dawnych Lat”, „Nieprzekwitająca młodość”, „Razem lepiej” – współpraca z seniorami, integracja międzypokoleniowa,

„Młodzież dla bezdomnych” – zbiórka odzieży i żywności, akcja informacyjna,

„Lepsza strona życia” – akcja na rzecz profilaktyki uzależnień,

 

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

KONTAKT:

INNEPROJEKTY

                  Droga do
                zatrudnienia

        

        

własna_firma