Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

WOLONTARIAT -
Mój pierwszy krok na rynek pracy!

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

INNE PROJEKTY

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

 

 

 

 

 

Partner: Fundacja Edukacji Nowoczesnej z Warszawy
 

Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy wśród młodzieży

Okres realizacji: marzec – grudzień 2019 r. – I edycja 
                           styczeń – grudzień 2020 r. – II edycja
 

Odbiorcami projektu są osoby w wieku 15-29 lat, w tym: 
- uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji na poziomie minimum 40% uczestników; 
- młodzież w szczególnie trudnej sytuacji, w tym m.in młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki, osoby z niepełnosprawnościami.


Do projektu rekrutujemy osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

 

W ramach projektu odbywają się:

 

1.Szkolenia nt. wolontariatu (prawa i obowiązki wolontariusza, potencjał do działań społecznych, zarządzanie sobą, trudne sytuacje w pracy wolontariusza, komunikacja interpersonalna, praca w grupie, współpraca z wolontariuszami, umiejętności liderskie),

 

2. Szkolenia specjalistyczne (do wyboru jeden z tematów)

    

    - Animacja dzieci i młodzieży,

    - Specyfika pracy z osobami starszymi,

    - Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnymi,

    - Edukacja ekologiczna,

    - Współpraca i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

3. Realizacja lokalnych inicjatyw

 

    - wsparcie lokalnych grup wolontarystycznych przez opiekuna i mentora wolontariatu,

    - granty na lokalne działania: 2000 zł;

 

4. Konkurs na aktywnych społeczników - wolontariuszy wraz z atrakcyjnymi nagrodami.

 

Fundacja realizuje projekt w województwie dolnośląskim w miejscowościach: Bielawa, Dzierżoniów, Jelcz-Laskowice, Oleśnica.

   Droga
do zatrudnienia 

        

        

własna_firma

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica