Aktualności

Nabór uzupełniający do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”

Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”. Rozpoczęcie naboru: 11 sierpnia 2022, godz. 0:01, Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru podanego

Czytaj więcej »