Aktywizacja zawodowa

Programy dla osób bez pracy – kursy zawodowe, staże, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, warsztaty aktywizacji.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Usługi asystenckie, pomoc w znalezieniu pracy, kursy zawodowe, usługi trenera pracy, wsparcie psychologiczne.

Rozwój osobisty i edukacja

Konsultacje z psychologiem, terapia, konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia.

pobrane

Fundacja prowadzi działania z zakresu:

Swoimi działaniami obejmuje powiaty: dzierżoniowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, świdnicki, trzebnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław i miasto Wałbrzych.

Działania Fundacji finansowane są ze środków pochodzących w przeważającej mierze z dotacji UE oraz z dotacji rządowych, samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów.

0
lat obecności na rynku
0
zrealizowanych projektów
0
dotychczasowych uczestników działań

"

"

Blog

„Od bierności do aktywności – II edycja”: Adam Rospenk

Zwolnienie z pracy przez pracodawcę to trudny moment w życiu. Wielu osobom ciężko się z tym pogodzić, zaczynają wątpić w swoje umiejętności, a nawet popadają w depresję… Tymczasem może to też być szansa na całkowitą odmianę swojego zawodowego życia i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Tak właśnie było w przypadku Adama, który po zwolnieniu z pracy w korporacji powziął

Czytaj więcej »