Projekty archiwalne

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Wrocław, powiat wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin. Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt dla osób po 30 roku życia zamieszkujących teren woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia, które przybyły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

Projekt wsparcia w utworzeniu i utrzymaniu nowych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób w wieku powyżej 30 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Usługi asystenckie dla 20 seniorów, mieszkańców czterech powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego oraz m. Wrocław.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – powiat dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych.

Projekt wsparcia w utworzeniu i utrzymaniu nowych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób w wieku poniżej 30 lat, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wparcie dla rodzin i dzieci w wieku szkolnym z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną z miasta Trzebnica.