Projekty archiwalne

Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin. Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt wsparcia w utworzeniu i utrzymaniu nowych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób w wieku powyżej 30 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.