pobrane

Bliżej Rynku Pracy

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.03.2024 r.

Projekt aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami z woj. dolnośląskiego finansowany ze środków PFRON.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników ze względu na dofinansowanie ze środków PFRON

pobrane

Kto może wziąć udział w projekcie?

Cel projektu:

Projekt  jest współfinansowany ze środków PFRON 

Rekrutacja

Informujemy, że z dniem 31.12.2023 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu. Oczekujemy na decyzję PFRON i uruchomienie nowej edycji projektu od 01.04.2024r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z właściwym biurem Fundacji.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności