pobrane

Bliżej Rynku Pracy

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.03.2024 r.

Projekt aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami z woj. dolnośląskiego finansowany ze środków PFRON.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników ze względu na dofinansowanie ze środków PFRON

pobrane

Kto może wziąć udział w projekcie?

Cel projektu:

Projekt  jest współfinansowany ze środków PFRON 

Rekrutacja trwa

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym biurem projektu i wysyłkę wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na adres biuro@manufakturainicjatyw.pl lub dostarczenie osobiście do biura.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności