Zespół

Marcin Romanowski

Prezes Zarządu, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Dorota Chrzanowska-Romanowska

Członek Zarządu, prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy.

E.Kopeć_zdjęcie

Ewa Kopeć

Pracownik biurowy, specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.

A.Pruchniewska_zdjęcie

Aneta Węgrzecka

Specjalista ds. realizacji projektów, trener pracy, asystent osób z niepełnosprawnościami

Urszula Mączka

Specjalista ds. realizacji projektów, asystent osób z niepełnosprawnością.

K.Sapa_zdjęcie

Katarzyna Sapa

Koordynator projektów

Joanna Pawlak

psycholog

W.Samsel_zdjęcie

Wioletta Samsel

doradca zawodowy

IMG-20230526-WA0000

Robert Chrupcała

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, doradca klienta.

Beata Wyrzykowska

Beata Wyrzykowska

doradca zawodowy w Klubie Integracji Społecznej

M.Zawadzki

Mariusz Zawadzki

Koordynator projektu, doradca zawodowy

Sylwia Karpowicz

Sylwia Karpowicz

Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy

Monika Suda

pośrednik pracy, trener pracy

A.Boguszewski_zdjęcie

Adam Boguszewski

Pracownik administracyjno-biurowy/pracownik ds. projektów

K_Dudziak_Foto

Katarzyna Dudziak

pracownik socjalny

Justyna Ekiert

pracownik administracji biurowej

A.Boguszewski_zdjęcie

Adam Boguszewski

Pracownik administracyjno-biurowy/pracownik ds. projektów

K_Dudziak_Foto

Katarzyna Dudziak

pracownik socjalny

Marcin Romanowski

Prezes Zarządu, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, szkoleniowiec. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania NGO (Collegium Civitas) oraz job-coaching, doradztwo edukacyjne i zawodowe (SWPS). Od 2004r. związany z działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, autor i koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu: zakładania i zarządzania NGO, tworzenia projektów, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, realizacji inicjatyw społecznych oraz warsztaty i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest certyfikowanym trenerem programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”.

Dorota Chrzanowska - Romanowska

Członek Zarządu, prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy.

Ukończyła prawo (UWr) oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie (PWT). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

E.Kopeć_zdjęcie

Ewa Kopeć

Pracownik biurowy, specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.

W Fundacji zajmuję się organizacją i nadzorowaniem prac specjalistów, prowadzeniem biura, działaniami promocyjnymi jak również rekrutacją. Praca ta daje mi satysfakcję, uczy pokory i wzbogaca o nowe doświadczenia. Nieustannie uczę się nowego spojrzenia na to co robię. Prywatnie lubię spędzać czas z przyjaciółmi i czytać książki. W życiu kieruje się głównie sercem, staram się spełniać marzenia i dążyć do postawionych sobie celów.

A.Pruchniewska_zdjęcie

Aneta Węgrzecka

Specjalista ds. realizacji projektów, trener pracy, asystent osób z niepełnosprawnościami

Specjalista ds. realizacji projektów i organizacji wsparcia, trener i asystent osób z niepełnosprawnościami, koordynator projektu ”Pokonać bariery”, z 5 letnim doświadczeniem w realizacji projektów aktywizacji społecznej i zawodowej, duża praktyka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i w kryzysie psychicznym, zajmowanie się wsparciem merytorycznym i osobistym klientów oraz organizacja i nadzorowanie pracy specjalistów.

Prywatnie: mama trójki wspaniałych dzieci, wolontariusz, działacz społeczny, z optymistycznym spojrzeniem na świat, z nastawieniem na pomoc potrzebującym, lubiąca się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia.

Miłośniczka kwiatów, kawy, wycieczek rowerowych i spotkań z przyjaciółmi. Amatorka książek psychologicznych, muzyki filmowej i tanecznej.

Urszula Mączka

Specjalista ds. realizacji projektów, asystent osób z niepełnosprawnością.

Zajmuje się sporządzaniem wniosków o płatność, obsługą systemu SL, prowadzeniem monitoringu realizacji projektów, nadzorem nad osiągniętymi rezultatami, utrzymywaniem kontaktu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących, udzielaniem informacji i wyjaśnień nt. realizowanych projektów, obsługą dokumentacji projektowej.

Jestem osobą odpowiedzialną szybko uczę się nowych umiejętności, lubię ciekawe wyzwania i pracę wymagającą zaangażowania. Potrafię szybko podejmować decyzje, ale w razie wątpliwości nie waham się pytać o radę współpracowników czy przełożonych. Jedną z moich zalet jest solidność w wykonywaniu wieloetapowych zadań. Chętnie pracuję zarówno w zespole, jak i przy samodzielnie prowadzonych projektach. Praca z ludźmi daje mi satysfakcję.

K.Sapa_zdjęcie

Katarzyna Sapa

koordynator projektów

Mgr. socjologii, absolwent studiów MBA, przedsiębiorca. Posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami finansowanymi z UE w tym z EFS. Zarządzała ponad 30 projektami z UE. Od 08.2019 na zlecenie Fundacji kieruje proj. „Droga do zatrudnienia” i „Wolontariat – mój pierwszy krok na rynek pracy”. Od 5 lat szkoli beneficjentów i opiekunów projektów z Instytucji Pośredniczących z zakresu poprawnej realizacji projektów, udzielania zamówień i rozliczeń w SL. Posiada doświadczenie w udzielaniu dotacji na otwieranie działalności gosp. w ramach środków z EFS.

Zajmuje się nadzorem nad realizacją projektów, monitoringiem rezultatów, sporządzaniem wniosków o płatność, nadzorem nad procedurami i pracą personelu projektów.

Joanna Pawlak

psycholog

Certyfikowany praktyk dialogu motywującego, trener umiejętności społecznych, trener regulacji emocji.
Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest certyfikowanym Praktykiem Dialogu Motywującego PIDM (Motivational Interviewing Treatment Integrity Certification no 19/DSW/202). Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w obszarze pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej, a także na studiach podyplomowych na kierunku psychotraumatologia (UNS Łódź) oraz warsztatach terapii koherencji i rekonsolidacji pamięci prowadzonych przez dr Michała Jasińskiego – certyfikowanego trenera i współpracownika naukowego Coherence Psychology Institute.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Bielawie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie. Aktualnie prowadzi pomoc i terapię psychologiczną m.in. w Fundacji Manufaktura Inicjatyw we Wrocławiu, Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie, Przychodni Rodzinnej w Bielawie, Poradni PSYCHE w Wałbrzychu.

Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi integrując metody dialogu motywującego, poznawczo-behawioralne oraz koherencji. Kieruje się zasadą, że nie istnieje jedna obiektywna i właściwa wersja rzeczywistości, każdy człowiek jest wyjątkowy w swoim postrzeganiu, natomiast drogą do jego wsparcia jest głęboka empatia, autentyczność i akceptacja.

W.Samsel_zdjęcie

Wioletta Samsel

doradca zawodowy

Ukończyła studia podyplomowe „Marketing” (AE – Wrocław), „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” (WSZSW– Warszawa) „Zarządzanie jakością” (Politechnika – Wrocław). Uzyskała certyfikat – „Pełnomocnika Jakości”. Ukończyła szkolenie „ Doradca zawodowy”.

Prowadzi indywidualne spotkania doradcze, podczas których wspólnie z klientem określa zasoby, predyspozycje i preferencje zawodowe, możliwości i bariery w podjęciu zatrudnienia, cele zawodowe i działania potrzebne do ich realizacji. Wspólnie z klientami określa Indywidualny Plan Działania w projektach aktywizacji zawodowej.

IMG-20230526-WA0000

Robert Chrupcała

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, doradca klienta.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu psychologii klinicznej, studia inżynierskie z zakresu marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studia magisterskie na kierunku ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem na wydziale Gospodarki Narodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (licencja Iego stopnia wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego). Prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty umiejętności społecznych (m.in. radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, role grupowe), warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty diagnozy predyspozycji zawodowych. Przeprowadza analizę predyspozycji zawodowych i wykonuje Indywidualne Plany Działania. Jako pośrednik pracy/doradca klienta zajmuje się organizacją staży, szkoleń zawodowych i pozyskaniem zatrudnienia przez uczestników projektów aktywizacji zawodowej.

Beata Wyrzykowska

Beata Wyrzykowska

doradca zawodowy w Klubie Integracji Społecznej

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy z 18-letnim stażem (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Lider Klubu Pracy, Szkoła średnia, Klub Integracji Społecznej), specjalista ds. HR, handlowiec.

M.Zawadzki

Mariusz Zawadzki

Koordynator projektu, doradca zawodowy

Absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Animacji Społeczno Kulturalnej w Państwowej Pomaturalnej Szkole Animatorów Kultury „SKIBA”. Koordynator projektów unijnych nieprzerywalnie od 2012 roku. Zajmował się min.: koordynacją projektu „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” i wieloma innymi na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzi działalność społeczno-kulturalną jako Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Bez Ciśnienia” w północnej części Wrocławia. W Fundacji Manufaktura Inicjatyw koordynuje projektem „Praca bez granic”. Jego hobby to muzyka i podróże.

Sylwia Karpowicz

Sylwia Karpowicz

Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy

Sylwia Karpowicz, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu personelem i organizacją, manager w agencjach zatrudnienia i sieciach sprzedaży, specjalista ds. administracji, w Fundacji kieruje Klubem Integracji Społecznej w Trzebnicy.

Monika Suda

specjalista ds. HR, kadr-płac

Moja przygoda w Fundacji Manufaktura Inicjatyw rozpoczęła się od strony uczestnika projektu, w którym skorzystałam ze szkolenia zawodowego, stażu oraz zatrudnienia subsydiowanego. Obecnie jestem pracownikiem IBIS Instytut Badań i Szkoleń Robert Chrupcała i na co dzień współpracuję z Fundacją w realizacji projektów aktywizacji zawodowej.

Zajmuję się organizacją szkoleń i staży, sporządzaniem dokumentacji, bezpośrednim kontaktem z pracodawcami oraz uczestnikami projektów.

A.Boguszewski_zdjęcie

Adam Boguszewski

Pracownik administracyjno-biurowy/pracownik ds. projektów

Wcześniej uczestnik projektów „Od Bierności do Aktywności” i „Droga do Zatrudnienia”, stażysta. Zatrudniony od czerwca 2021 r. Zajmuje się prowadzeniem biura we Wrocławiu, obsługą klientów Fundacji, obsługą dokumentacji stażowej i szkoleniowej w projektach, rekrutacją do projektów, współpracą z instytucjami

K_Dudziak_Foto

Katarzyna Dudziak

pracownik socjalny

Katarzyna Dudziak – dyplomowany pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, ukończone studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej, Arteterapii, Socjoterapii i Seksuologii. Terapeuta rodzinny z doświadczeniem pracy z rodzinami wykluczonymi i zagrożonymi ubóstwem. Animator kultury.

Justyna-Ekiert

Justyna Ekiert

pracownik administracji biurowej

Moja współpraca z Fundacją zaczęła się od uczestnictwa w projekcie. Jestem osobą z niepełnosprawnością i długo szukałam instytucji, która zajmuje się pomocą oraz wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia dla takich osób. Podczas udziału w projekcie skorzystałam z bezpłatnego szkolenia, warsztatów aktywizacji zawodowej oraz pół rocznego stażu zawodowego. Od czerwca 2022 roku zajmuje się prowadzeniem biura w Dzierżoniowie, przyjmowaniem klientów, obiegiem dokumentów , organizowaniem warsztatów oraz szkoleń , pomocą przy realizowanych projektach. Dzięki Fundacji udało mi się ukończyć kurs asystenta osoby niepełnosprawnej oraz trenera pracy osoby niepełnosprawnej, gdzie również realizuje się w tych kierunkach. Na co dzień jestem szczęśliwą mamą oraz żoną, pozytywnie patrzącą na życie. Doceniam każdą chwilę i dziękuję za każdy następny dzień.