pobrane

Misja Fundacji

Fundacja Manufaktura Inicjatyw powołana została w 2010 r. Jej celem jest promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do:

Fundacja prowadzi działania z zakresu:

Swoimi działaniami obejmuje powiaty: dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, świdnicki, wrocławski i miasto Wrocław

Głównymi odbiorcami działań Fundacji są:

pobrane

W ramach naszych projektów realizujemy:

Działania Fundacji finansowane są ze środków pochodzących w przeważającej mierze z dotacji UE oraz z dotacji rządowych, samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów.