Projekty bieżące

Konsultacje psychologiczne i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z terenu powiatów dzierżoniowskiego i świdnickiego

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu gminy Wisznia Mała (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie).

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz dzienna opieka nad osobami z niepełnosprawnością w świetlicy wytchnieniowej

Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” – Wisznia Mała

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Wrocław, powiat wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Wrocław, powiat wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. =

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu gminy Wisznia Mała (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie).

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz dzienna opieka nad osobami z niepełnosprawnością w świetlicy wytchnieniowej

Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” – Wisznia Mała

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Wrocław, powiat wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Wrocław, powiat wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

Konsultacje psychologiczne i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z terenu powiatów dzierżoniowskiego i świdnickiego

Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. =