Projekty bieżące

Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. =

Projekt aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami z woj. dolnośląskiego finansowany ze środków PFRON.

Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy – aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego i milickiego.

Projekt aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami z woj. dolnośląskiego finansowany ze środków PFRON.

Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy – aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego i milickiego.

Projekt aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami z woj. dolnośląskiego finansowany ze środków PFRON.

Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. =