pobrane

Usługi asystenckie i wytchnieniowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz dzienna opieka nad osobami z niepełnosprawnością w świetlicy wytchnieniowej

W ramach Projektu OFERUJEMY:

Kto może wziąć udział w projekcie?

zamieszkujący teren powiatów dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, m. Świdnica i m. Wałbrzych

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe działania w postaci usług asystenckich i nowo utworzonych miejsc w dwóch świetlicach wytchnieniowych wzmacniające samodzielność i integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz mające na celu wsparcie ich opiekunów faktycznych.

Projekt jest częściowo odpłatny dla uczestników

Odpłatność za jedną godzinę zrealizowanej usługi asystenckiej wynosi 2,00 zł

Odpłatność za pobyt w świetlicy wytchnieniowej wynosi:

Źródło Finansowania Projektu:

 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet nr 9: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie nr 9.1: Transformacja społeczna

Środki Finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 2 028 805,20 zł

Całkowita kwota dofinansowanie: 1 908 165,20 zł

Wkład własny: 120 640,00 zł

Rekrutacja

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie są przyjmowane telefonicznie, mailowo (skan podpisanych dokumentów wysłany na adres: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl) oraz bezpośrednio w formie papierowej w biurze projektu w Dzierżoniowie. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbioru dokumentów w miejscu zamieszkania potencjalnego uczestnika.

Biuro projektu:

Fundacja Manufaktura Inicjatyw

Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 834 24 79 lub 793 857 464

biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności