Bliżej Rynku Pracy: Warsztaty aktywizacji zawodowej. Są jeszcze wolne miejsca!

manufaktura-post4

Już po raz siódmy w projekcie Bliżej Rynku Pracy odbyły się na przełomie czerwca i lipca, w Dzierżoniowie warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami szukających pracy. Pracowaliśmy m.in. nad tym jakiego rodzaju bariery i ograniczenia dla osób z niepełnosprawnościami w podjęciu i utrzymaniu pracy występują na dzisiejszym rynku pracy w Polsce.

Zdaniem uczestników zajęć najważniejsze z nich to:

 • wynikające z niepełnosprawności i nie tylko, problemy zdrowotne,
 • dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy,
 • niekorzystane warunki pracy np. praca w nocy, praca powyżej 7 godz.,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania, w tym odpowiedzialność materialna i związany z tym nadmierny stres, czasem lęk,
 • brak znajomości języka obcego,
 • problemy z transportem do miejsca pracy, przemieszczanie się,
 • trudności w porozumieniu się z pracodawcą,
 • obawa pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, negatywne nastawienie, stereotypy np. „pracownik z niepełnosprawnością będzie ciągle na zwolnieniu lekarskim”,
 • niewiedza pracodawców nt. refundacji wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością z PFRON, niechęć do wypełniania dokumentów z tym związanych,
 • przyzwyczajenie pracodawcy do zatrudniania jedynie w formie staży,
 • zbyt wygórowane oczekiwania ze strony osób z niepełnosprawnościami,
 • zbyt wysokie wymagania pracodawców (np. tempo pracy, efektywność),
 • brak docenienia przez pracodawcę,
 • zła atmosfera w pracy, negatywne nastawienie środowiska,
 • brak wdrożenia do pracy.

W ramach projektu Bliżej Rynku Pracy zespół kompetentnych doradców i trenerów pracy pracuje zarówno z osobami z niepełnosprawnością poszukującymi pracy, jak i z pracodawcami, aby te bariery minimalizować, a zatrudnienie osób z niepełnosprawnością stało się normalnością. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zgłaszania się.

W sierpniu zaczynamy pracę z grupami w Trzebnicy i w Żmigrodzie. Są jeszcze wolne miejsca w ostatnich dwóch grupach – w Dzierżoniowie i we Wrocławiu! Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z naszymi biurami.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Projekt finansowany ze środków PFRON.

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO