Złap stery do swoje kariery!

Co roku w połowie października w całej Polsce odbywają się działania organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, mających na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania kariery, edukacji zawodowej oraz pracy. Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem: „Złap stery do swoje kariery!”. I w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (17-23.10.2022 r.) Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprosił do udziału naszą Fundacją […]

Seminarium w Trzebnicy: „Środowiskowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Środowiskowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, które odbędzie się w Trzebnicy 2 grudnia. Tematyka seminarium poświęcona będzie problematyce zdrowia psychicznego i środowiskowemu systemowi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako remedium na współczesne wyzwania polityki społecznej i ochrony zdrowia psychicznego. Spotkanie będzie miało na celu promowanie i wzmacnianie środowiskowego modelu wsparcia opartego na integracji usług społecznych z usługami zdrowotnymi. Wspieranie […]

Własna firma – własne miejsce pracy: termin naboru wniosków

Szanowni Państwo, informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe, dla uczestników, którzy podpisali w październiku/listopadzie 2022r. umowy dotacyjne Termin, od którego można składać wnioski: 15 listopada 2022 r. Termin, do którego można składać wnioski: 22 listopada 2022 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu we Wrocławiu lub w Dzierżoniowie. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Własna firma – własne miejsce pracy: termin składania biznesplanów

Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów: Termin, od którego można składać biznesplany: 23 listopada 2022 r. Termin, do którego można składać biznesplany: 06 grudnia 2022 r. Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu we Wrocławiu lub Dzierżoniowie. Dopuszczamy też możliwość złożenia biznesplanu w formie skanu na adres […]

Dolnośląski Kongres Dostępności

Mieliśmy okazję wziąć udział w wydarzeniu dotyczącym problemów osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Podczas Dolnośląskiego Kongresu Dostępności omówione zostały różne formy wsparcia tych osób, zwłaszcza w kontekście nowej ustawy o dostępności. W ramach przeprowadzonych dyskusji panelowych podsumowano pierwsze dwa lata wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności, omówiono sukcesy, wyzwania, potrzeby i problemy w zakresie nowych form wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, usługi wsparcia osób ze szczególnymi […]

Szkolimy trenerów pracy osoby z niepełnosprawnościami

W dniach 15, 21 i 22 października odbyły się zajęcia stacjonarne dla I grupy uczestników kursu „Trener pracy osoby z niepełnosprawnościami”. Kurs skierowany jest do opiekunów, członków rodzin, kadry kierowniczej, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, wolontariuszy i osób, które aktywnie wspierają osoby z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu i rehabilitacji. Dzięki zajęciom uczestnicy mogli zdobyć wiedzę na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz nauczyć się jak odpowiednio […]

Ostateczny nabór do projektu Własna firma – własne miejsce pracy!

Szanowni Państwo, zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”, w ramach ostatecznego terminu naboru uzupełniającego w tym roku. To już ostatni dzwonek na skorzystanie ze wsparcia! Rozpoczęcie naboru: 17 października 2022, godz. 0:01, Zakończenie naboru: 31 października 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny […]

Własna firma – własne miejsce pracy: przedłużamy ostatni nabór do projektu!

Szanowni Państwo, zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”, w ramach przedłużonego naboru uzupełniającego. To już ostatnia szansa na skorzystanie ze wsparcia! Rozpoczęcie naboru: 1 października 2022, godz. 0:01, Zakończenie naboru: 16 października 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone […]