Zapraszamy do Punktu Wsparcia Społecznego we Wrocławiu

SONY DSC

Zapewniamy poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. Treningi umiejętności społecznych (TUS), warsztaty w zakresie psychoedukacji, rodzicielstwa, uzależnień i innych problemów społecznych. Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dla Uczestników!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Działania skierowane są do mieszkańców Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rekrutacja:
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00

Biuro projektu we Wrocławiu:
ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Więcej informacji:
www.manufakturainicjatyw.pl/projekty/punkt-wsparcia-spolecznego/


ℹ️ Projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia. Celem projektu jest wielowymiarowe wsparcie osób doświadczających trudności życiowych i osób niesamodzielnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych takich jak: sytuacja kryzysowa, przemoc w rodzinie, uzależnienie własne lub bliskiej osoby, długotrwała ciężka choroba własna lub członka rodziny, niepełnosprawność własna lub dziecka, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO